x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2021


2021-06-24

Så funkar det för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Skolverket informerar om Komvux som särskild utbildning.

https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../studie--och-yrkesvagledare/vuxenutbildning/sa-funkar-det-for-elever-med-intellektuell-funktionsnedsattning-att-ga-pa-komvux
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2021-06-04

Medlemsbrev juni 2021

Efter ett år som präglats av pandemin längtar nog de flesta efter sommarvärme och en välbehövlig ledighet. Men dessförinnan vill vi passa på att ge lite information om vad som händer i föreningen.

Vi har haft styrelsemöte via Teams där vi bland annat tog upp konferensen 2022. Mer om det kommer på vårt årsmöte som är kl. 16 den 13 oktober.

VIS kommer att anordna ett webbinarium om Lärvux där några från vår styrelse kommer att delta.
Om du har pedagogiska tips som du vill delge andra tar vi gärna emot dem och lägger upp dem på vår hemsida.

Glöm inte betala medlemsavgiften!
Medlemsavgift: 200 kr/år
Pg. nr. 448 83 91 – 6
Swish 123 483 06 18
Kom ihåg att märka betalningen med namn och ort.
Vill du istället ha en faktura kontakta vår kassör:
Helen Borell, helen.borell@varmdo.se

Nu hoppas vi på en solig sommar och att vi så smått kan börja träffa vänner och umgås igen. Samt att återse elever och kollegor i skolan efter semestern. Var rädda om er!

Trevlig sommar!

Styrelsen för Riksföreningen Lärvuxpedagogerna / Louise Berg
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2021-05-18

Har du tid att fylla i en enkät?

Skolverkets vuxenutbildningsenheten har gett Linköpings universitet i uppdrag att ta reda på hur lärare tolkar och tillämpar läroplan och andra styrdokument inom komvux, inklusive särskild utbildning. Därför finns det en enkät för lärare att fylla i. Hoppas du vill vara med!

https://liu.se/forskning/vuxplan


Klickbar länk till enkäten! Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2021-04-29

Kompetenscentrum kring digitala frågor.

https://www.begripsam.se/kompetenscentrum/

Tips från
Åsa Vemmervik Andersson Trollhättan. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2021-04-27

Remissen för den förenklade betygsskalan

Remissen för den förenklade betygsskalan finns också ute nu.

Skolverket behöver ha in eventuella synpunkter på förslaget senast den 20 maj 2021.

Den 1 januari 2022 kommer en ny förenklad betygsskala att införas på vissa skolformsdelar inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Det handlar om komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning (särvux) på grundläggande nivå, samt svenska för invandrare (sfi).

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2021-04-20-remiss-forslag-till-forenklad-betygsskala-inom-kommunal-vuxenutbildning-

Skolverket: Remissen för den förenklade betygsskalan Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2021-04-27

Var med och påverka utformningen av de nya yrkespaketen!

Skolverket har fått i uppdrag att ta fram yrkespaket för elever i komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Nu bjuder vi in dig som är lärare i komvux som särskild utbildning att komma med förslag på vilka kurser dessa paket skulle kunna innehålla och hur långa de borde vara!

Mejla dina förslag till denna adress!

yrkespaketikomvuxsomsarskildutbildning@skolverket.seLäs mer om komvux som särskild utbildning

https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/komvux-for-starkt-kompetensforsorjning#h-ForandringargallandekomvuxsomsarskildutbildningsarvuxSkolverket: Komvux som särskild utbildning Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2021-04-26

Medlemsavgift 21/22

Nu är det hög tid att betala in medlemsavgiften för 21/22 till Lärvuxpedagogerna.

Medlemskap i föreningen kostar 200 kr/år.

Pg.nr. 448 83 91-6
Swish 123 483 06 18

Kom ihåg att märka betalningen med namn och ort.

Vill du istället ha en faktura kontakta vår kassör:
Helen Borell, helen.borell@varmdo.se

Riksföreningen Lärvuxpedagogerna.
Org. nr. 855100-0469

Mvh / Lärvuxpedagogernas styrelse
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2021-03-22

Inställd rikskonferens i Växjö 2021

Under rådande omständigheter med pandemin så har vi i samråd med Växjö beslutat att ställa in årets konferens 2021. Årsmötet kommer att vara onsdagen den 13 oktober som planerat, men även detta år online. Mer information kommer…

Styrelsen 1 kommentar | Lämna en kommentar

2021-03-15

Inbjudan till samråd om svenskämnena

Skolverket vill därför bjuda in dig som undervisar i svenska i samtliga skolformsdelar inom komvux för att ta del av hur du tänker kring möjligheter och utmaningar med ämnena.

Innehåll och upplägg

· Gemensam introduktion om uppdraget

· Gruppdiskussioner


Efter anmälan skickas en möteslänk samt underlag med frågeställningar inför samrådet.Datum: 17 mars 2021 Tid: kl. 15.00 – 16.30

Målgrupp: lärare i särvux på grundläggande och gymnasial nivå

Plats: Digitalt samråd via Microsoft teamsDet är ett begränsat antal platser till samrådet.

För anmälan: Ange deltagares namn, undervisningsämnen, e-postadress och samrådsdatum och tid. Skicka anmälan till kursplanervux@skolverket.se. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2021-02-02

Medlemsbrev februari 2021

1.Lärvuxpedagogerna styrelse har haft sitt första styrelsemöte för i år och vi träffades online via Skype. Några viktiga punkter som vi tog upp var:

• Rikskonferensen i Växjö oktober 2021. Vi jobbar vidare och hoppas att vi kan ses live då.

• Några ur styrelsen har varit med i en fokusgrupp som Skolverket bjöd in till. Skolverket har fått i uppdrag att analysera orsaken till minskade elevantal i Komvux som särskild utbildning, stödja kommunerna att erbjuda Komvux som särskild utbildning samt utveckla studie- och yrkesvägledningen för målgruppen.

• Styrelsen framöver. Några kommer att kliva av sina uppdrag till hösten och vi söker efter medlemmar som skulle vilja gå in i arbetet i styrelsen. Om du är intresserad eller har frågor om styrelsearbetet kan du kontakta ditt kontaktombud eller någon annan i styrelsen.

• Nästa styrelsemöte är den 5/3.

2. En idé som vi har inom styrelsen är att ni som vill ska kunna mötas digitalt via föreningen. Tanken är att du som medlem kanske vill dela med dig kring någon kurs, hjälpmedel, kunskap du har, distansutbildning, metod som du kan eller något annat som du använder i din vardag på Komvux som särskild utbildning. Varför inte bjuda in till ett digitalt studiebesök? Det är givande att höra andra och få se hur andra jobbar och kanske kunna ställa frågor. Vi du/ni dela med er av något i er vardag? Hör av er till elisabet.arvidsson@ornskoldsvik.se

3.Vi ser att när vi gör mailutskick så kommer många brev tillbaka olevererade. Kolla med kollegor om de också får utskicken och i annars fall kan de gå in och uppdatera sina uppgifter eller kontakta sitt kontaktombud (adresser finns på hemsidan).

4.Ett litet tips: Se hur andra jobbar med digitala lärmiljöer i kväll kl. 19:00 är det DIGIJAG GALA. Du kommer få information om lärmiljön DigiJag, träffa deltagare på kursen Anpassad IT, lyssna på beslutsfattare, experter och lärare samt sjunga och dansa med oss. Du hittar länken till DigiJagGalan på: www.fub.se/digijaggala2021


Sköt om er och hör av er om ni har några funderingar!

Lärvuxpedagogerna styrelse/ Elisabet ArvidssonInga kommentarer | Lämna en kommentar

2021-01-11

Lärvuxpedagogernas rikskonferens i Växjö 2021

Nu kan ni gå in på konferensens hemsida! Välkomna!

Konferensens hemsida! Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2021-01-07

Reviderat material från Skolverket om Komvux som särskild utbil

God fortsättning!

Det finns ett reviderat material om särskild utbildning på Skolverkets hemsida. Gå in om läs och sprid gärna vidare till skolledning, kollegor och andra intresserade!

Om du har något annat intressant som du vill dela med andra kollegor i landet kan ni gärna höra av er till mig så skickar jag ut. Min mailadress finns på vår hemsida.

Sköt om er! / Elisabet Arvidsson
www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2020/komvux-som-sarskild-utbildning?id=7658 Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020


2020-12-09

Julhälsning från Lärvuxpedagogerna!

Efter ett år som inte blev som vi tänkt oss eller ens kunde drömma om att det skulle ske. Efter en tid inser man vad som är viktigt för en och vad man saknar mest. Kanske har vi alla gjort något nytt, börjat med en ny vana eller förändrat något som vi inte skulle om allt varit som vanligt. Vi lär oss, tillsammans med våra elever, att vi måste ta vara på det vi har och göra det bästa av det. Något annat kan vi inte göra.

Vi i styrelsen vill önska er alla en riktigt God Jul

Gm Kristina Flinck Holmqvist Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-10-26

Medlemsbrev oktober 2020

Styrelsen för år 2020-2021

Ordförande: Ing-Marie Boström Svensson
Kontaktombud: Västernorrland, Jämtland och Gävleborg

Kassör: Helen Borell

Ordinarie ledamot och Sekreterare: Louise Berg
Kontaktombud: Skåne och Blekinge

Ordinarieledamot och webbansvarig: Elisabet Arvidsson
Kontaktombud: Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Dalarna och Västmanland

Ordinarie ledamot: Kristina Flinck Holmqvist
Kontaktombud: Uppsala, Södermanland, Östergötland, Stockholm och Örebro

Suppleant: Mikael Gadd
Kontaktombud: Kalmar, Gotland och Kronoberg

Suppleant: Ulf Forsberg
Kontaktombud: Halland, Västra Götaland och Jönköping

Har du några frågor eller något du/ni vill att styrelsen tar upp, kontakta ditt ombud.
Vi kommer att ha styrelsemöte över Webben i januari och förhoppningsvis en fysisk träff i maj/juni.
Mellan mötena för vi dialog via mail.

Just nu arbetar Skolverket med justering av betygskriterierna för de grundläggande kurserna eftersom betygsskalan kommer att ändras. De tre kurserna på träningsskolenivå kommer inte att förändras.

Hur har det påverkat er efter beslutet att Lärvux inte är en egen skolform utan tillhör Komvux? Är det bättre eller sämre eller ingen skillnad? Hör gärna av er och dela med er av era erfarenheter.

Är det några Lärvux som har SFI-undervisning för nyanlända elever med funktionsnedsättning? Hör av er och dela med er av era erfarenheter.

Vi i styrelsen önskar er alla en skön och innehållsrik höst.

GM
Kristina Flinck Holmqvist
3 kommentarer | Lämna en kommentar

2020-10-09

Representanter till valberedningen

Hej kära medlemmar!
Vi behöver två personer till valberedningen. Den ska bestå av två ordinarie ledamöter och en suppleant och väljs på ett år. Ett namn finns redan. Vi vill gärna ha förslag nu för att kunna förbereda punkterna till mötet, så att det blir så smidigt som möjligt. Skicka förslag till
ing-marie.bostrom@harnosand.se

Vänligen Styrelsen/Ing-Marie Boström Svensson Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-10-06

Årsmöte 2020

Hej!
Nu är det snart tid för vårt Årsmöte och handlingarna finns att hämta under fliken Dokument. Läs gärna igenom dem innan vi har vårt digitala möte den 14 Oktober klockan 16.00.
Vi ses och hörs!
Styrelsen/Ing-Marie Boström Svensson Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-10-02

Digitalt samråd om en förenklad betygsskala


Här kommer en inbjudan från Skolverket:

Välkommen till vårt digitala samråd om en förenklad betygsskala för kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå!

För vem?
Du som undervisar i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå.

Datum
Tisdag 13 oktober klockan 14.30–16.00.

Innehåll
Riksdagen har beslutat att en förenklad betygsskala ska införas för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå samt kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Den förenklade betygsskalan träder i kraft den 1 januari 2022.

Vi bjuder nu in dig som undervisar i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå till ett digitalt samråd för att diskutera vad en förenklad betygsskala kan innebära för undervisning, bedömning och betygssättning. Tillsammans med andra lärare får du dela med dig av tankar och erfarenheter samt diskutera olika frågor kopplade till en kommande förenklad betygsskala.

Anmälan
Du anmäler dig via mejl till kursplanervux@skolverket.se senast 12 oktober.

Frågeställningarna som vi vill diskutera under samrådet skickas ut efter det att du fått en bekräftelse på din anmälan.

Mötet sker i Microsoft Teams. Innan samrådet får du en teamslänk som du klickar på för att delta.Skolverket Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-09-09

Medlemsbrev September 2020

2020-09-09
Medlemsbrev september 2020
Till alla medlemmar i Riksföreningen Lärvuxpedagogerna
Hoppas allt är väl med er och att ni kunnat njuta av sommaren trots oroliga tider med pandemi och social distans. Här i Härnösand har vi på Lärvux arbetat hemifrån så gott vi har kunnat sedan i våras, med hjälp av datorer, mobiler och möten utomhus. Vi hoppas kunna komma igång med vanlig undervisning under denna månad. Eleverna ringer och vill börja så fort som möjligt och det känns väldigt positivt. Vi saknar dem mycket.
Vi hade styrelsemöte den 3 september via Skype även denna gång. En av punkterna var hur vi kan hålla vårt årsmöte digitalt. Ni som är betalande medlemmar kan anmäla ert intresse till elisabet.arvidsson@ornskoldsdvik.se om ni vill vara med. Ange aktuell mailadress. Därefter får ni en länk till plattformen Zoom cirka en vecka innan mötet. Datum för årsmötet är den 14 oktober klockan 16.00. Anmälan senast den 7 oktober.
Tyvärr kunde vi konstatera att vi har väldigt få betalande medlemmar. Orsaken till det tror vi kan vara att vi i år inte kan hålla någon konferens, på grund av Covid 19. Det gör att flera glömmer eller inte vill betala medlemsavgiften på 200 kronor. Den är vår enda inkomstkälla och om vi inte får några intäkter så kan vi bli tvungna att lägga ner föreningen. Det vore väldigt tråkigt. Det är inte enbart konferensen vi arbetar för. Vi stöttar våra nätverksträffar ekonomiskt, anordnar fortbildning, delar ut stipendier, är remissinstans till Skolverket, för en kontinuerlig dialog med Skolverket, driver våra frågor i möten med utbildningsdepartementet och på så sätt har vi möjlighet att påverka, driver hemsidan Lärvuxpedagogerna.se och inte minst ger föreningen oss Lärvuxpedagoger möjligheten att utbyta tankar och erfarenheter.
Det är viktigt tycker vi att sätta Komvux som särskild utbildning på kartan. Vi blir så lätt bortglömda eftersom vi är en förhållandevis liten verksamhet i Skolvärlden. Dessutom har eleverna ofta begränsade möjligheter att göra sina röster hörda och kräva sin rätt till utbildning. Här har vi en viktig roll.
Så vi ber er ödmjukt om att stötta föreningen genom att betala medlemsavgiften även detta år.
Med hopp om en ljus framtid för var och en men även tillsammans
Riksföreningen Lärvuxpedagogernas styrelse/ordförande Ing-Marie Boström Svensson

Medlemsavgift: 200 kronor
Pg.nr. 448 83 91-6
Swish 123 483 06 18

Kom ihåg att märka betalningen med namn och ort.

Vill du istället ha en faktura kontakta vår kassör:
Helen Borell, helen.borell@varmdo.se
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-08-31

Att utforma en meningsfull studiesituation för vuxna i behov av

En studie om hur speciallärare,
specialpedagoger och lärare beskriver
arbetet vid Komvux och Lärvux

Helena Hedman och Anette Ström
Forskning Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-06-23

Viktig information från styrelse och webmaster!

Vi får en hel del frågor om lagändringen som träder i kraft den 1/7. Följ länken till skolverkets sida för att läsa mer.

Ni kan också vända er med era frågor och funderingar direkt till skolverkets upplysningstjänst, ring eller maila. Då registreras våra frågor och behovet av information och förtydligande kring lagändringen uppmärksammas.

Vår webmaster Pälle hälsar att under den senaste uppdateringen av hemsidan föll funktionen med mail vid nyheter bort, detta är åtgärdat nu. Vi i styrelsen uppmanar alla att gå in och läs vad som hänt de senaste månaderna. 

Pälle hälsar också att han har konstaterat vad problemet med att få mail till vissa kommun-adresser beror på. Mailen blir redan i servern klassade som spam. För att komma åt detta problem får ni höra av er till er IT-avdelning så de kan vitlista larvuxpedagogerna.se


Nu återstår bara att önska er alla en skön sommar!/Styrelsen

Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux från 1 juli 2020
Kontaktinformation Skolverket: Upplysningstjänsten
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-06-03

Medlemsbrev juni 2020

Till alla medlemmar i Riksföreningen Lärvuxpedagogerna!

Nu är sommaren på antågande med ett par underbart varma och soliga dagar här uppe i norr. Men trots att det känns som vanligt på vissa sätt är mycket annat upp och ner. Jag sitter hemma och arbetar på dagarna då Lärvux Örnsköldsvik stängde skolan och gick över till frivilliga distansstudier i början av maj. Hoppas att ni alla och era elever har klarat er bra i denna period.

Corona har påverkat oss på mer en ett sätt, höstens konferens i Växjö flyttats ett år och kommer att genomföras hösten 2021. Ett extra tack till er i Växjö för ert arbete och vi ses nästa höst! Vi har även gått över till att ha alla våra styrelsemötet online, nästa möte blir fredagen den 4 september. Hör gärna av er med funderingar och frågor.

Idag (3/6) togs på förmiddagen beslutet att Särskild utbildning för vuxna skall upphöra som egen skolform från den 1 juli 2020! Andra besluts som togs var bla. att en ny prioriteringsordning införs 1 juli 2021 och att 1 januari 2022 införs en ny betygsskala. Propositionen i sin helhet hittar du på vår hemsida under nyheter.

Viktigt datum: vårt årsmöte kommer att genomföras online onsdagen den 14 oktober kl. 16:00. Alla medlemmar är välkomna! Information om anmälan och inloggning kommer under tidig höst.

På tal om medlemmar, komihåg att betala in medlemsavgiften för kommande år. Lättast är att swisha 200 kronor till 123 483 06 18, komihåg att uppge namn och ort. Vill ni ha räkning så kontakta vår kassör Helen, kontaktuppgifterna finns på vår hemsida.

En annan lite påminnelse: några av våra mailutskick kommer tillbaka som outdelade. Vet du med dig att du ser detta bara på vår hemsida och inte i din mailbox så logga in och se över dina kontaktuppgifter via vår hemsida eller kontakta mig.

Med önskan till er alla om en frisk och skön sommarledighet.

Riksföreningen Lärvuxpedagogerna/ Elisabet Arvidsson Örnsköldsvik

Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-05-15

Begränsade livsval - situationen för personer med intellektuell

Ny rapport från MFD, Myndigheten för delaktighet.

MFDs hemsida med länk till rapporten Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-05-15

Komvux för stärkt kompetensförsörjning Prop. 2019/20:105

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Förslagen syftar bland annat till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.

De lagändringar som innebär att målet för komvux kompletteras, att särvux blir en del av komvux och att handels- och administrationsprogrammet byter namn ska träda i kraft den 1 juli 2020.
De lagändringar som innebär en ny betygsskala i delar av komvux föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och övriga lagändringar den 1 juli 2021.

Regeringens sida med länk till Prop. 2019/20:105
Prop. 2019/20:105
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-05-15

Årsmöte och motioner!

Hej!

Den 14/10 2020 kl 16:00 kommer vi genomföra vårt årsmöte. I år kommer det att ske online och alla medlemmar som vill få chans att delta. Mer information om hur årsmötet genomförs kommer senare.

Men nu är det hög tid att skicka in motioner till årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda innan 1/6 2020.
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-04-24

Hej alla medlemmar!

Det är aldrig roligt att ställa in så vi ställer om…. Vi har fått lov att flytta rikskonferensen i Växjö från denna höst till den 13-14 oktober 2021. Mer information finns på vår hemsida!

Den inställda konferensen medför att vårt årsmöte inte kommer att genomförs i Växjö som planerat. Styrelsen håller på att titta på alternativa onlinelösningar så att alla som vill ska kunna vara med på årsmötet. Vi återkommer med instruktioner och datum kring detta senare.

Även om vi inte kan träffas fysiskt i olika regionala nätverk, på konferensen eller årsmötet så behöver vi varandra. Ditt medlemskap är ännu viktigare ett år som detta! Redan nu kan du betala för kommande år. Ett aktuellt medlemskap är när medlemsavgiften är betald för aktuellt år. Så vill du vara med under kommande höst och vår, betala in under våren 2020. Vid frågor eller faktura går det alltid att höra av sig till vår kassör Helen.

Vi kommer att genomföra ett styrelsemöte via Skype i mitten på maj. Har du som medlem några funderingar eller idéer hur föreningen kan vara aktiv och stötta er som medlemmar så får ni gärna höra av er.

Sköt om er alla och trevlig helg!Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-04-21

Lärvuxpedagogernas rikskonferens 2020 flyttas till oktober 2021

På grund av Coronaepidemin och dess följder har styrelsen för Lärvuxpedagogernas riksförening i samråd med arrangören Växjö kommun beslutat att flytta årets planerade konferens till 13–14 oktober 2021.

Antalet anmälningar är i dagsläget mycket litet. Epidemin och dess effekter beräknas fortgå under en längre tid och kommer sannolikt påverka deltagarantalet mycket negativt. Att i detta läge genomföra konferensen skulle vara ekonomiskt oansvarigt och skulle riskera föreningens existens. Därför väljer vi att skjuta på konferensen.

Dagens konferensprogram kommer till övervägande del att ligga fast. Eventuella ändringar redovisas kontinuerligt på hemsidan.

Till er som redan anmält er till årets inställda konferens: Inga faktureringar har gjorts och era anmälningar plockas bort.

Väl mött i Växjö 2021!

Styrelsen
Lärvuxpedagogerna

Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-03-11

Regionkonferens i Hässleholm den 11-12/5

Lärvux Hässleholm bjuder in till regionkonferens för alla som jobbar inom Lärvux. Framförallt Skåne och Blekinge men självklart är andra också välkomna!

Hela inbjudan hittar ni på vår hemsida, klicka på Regionkonferensen i vår kalender. (heter aktuellt och finns på höger sida på startsidan.)

Välkomna! Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-03-10

Teaterutbildning inom Lärvux!

Hej alla medlemmar!

Vi vill gärna uppmärksamma Lärvux i Vilhelmina som bedriver teaterutbildning. Deras rektor Lars Gavelin har hört av sig och berättar att han har följt utbildningen under flera år och har sett hur den utvecklar deras studenter. Lars skriver också att de har en mycket duktig regissör och lärare, Thomas Parr, som är utbildad i Tyskland och har tidigare arbetat där som teaterdirektör! Thomas kan ge många värdefulla tips!

Årets föreställning Pippi Långstrump spelas lördagen den 28 mars kl. 17.00 men redan torsdagen den 26 mars kl. 17.30 är det generalrepetition och då bjuder vi in intresserade.

Låter detta intressant för er verksamhet? Har ni en egen teaterutbildning på Lärvux och vill knyta kontakt med andra med liknande kurser? Vill ni göra studiebesök? Hör av er! All information finns på deras hemsida.

Har ni egna tips som ni vill dela med andra medlemmar så kan ni höra av er till ert kontaktombud!

Allt gott! / Elisabet Arvidsson Kontaktombud för bland annat Norrbotten


Lärvux Vilhelmina Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-02-28

Varmt välkomna till Lärvuxpedagogernas Rikskonferens 2020!

Nu är informationen om årets rikskonferens i Växjö här. All information om konferensen och anmälan hittar ni på sidan: www.larvux2020.se/


Informationssidan om Lärvuxpedagogernas rikskonferens 2020 Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-02-14

Medlemsbrev Februari 2020

Medlemsbrev Februari 2020

2020 års Rikskonferens kommer att hållas i Växjö den 14-15 oktober. Det kommer att bli ett varierat och lärorikt program. Inbjudan kommer.

Medlemsavgiften för 2020-21. Ju fler medlemmar vi är ju större chans har vi att påverka. Avgiften är 200 :- och betalas in på pg.nr. 448 83 91-6. Vårt organisationsnummer är 855 100-0469.
Behöver du en faktura, maila till helen.borell@varmdo.se.

Kontrollera dina medlemsuppgifter så att de stämmer, det gör du på hemsidan www.larvuxpedagogerna.se
För medlemsavgiften får du tillgång till hemsidan, möjlighet att söka bidrag till Nätverksträffar, utvecklingsarbete samt läsa om nyheter, uppsatser och ställa frågor. Dessutom får du rabatt på konferensavgiften.

Nyheter På hemsidan finns länkar till Lagrådets remiss om förändringar inom Komvux och Särskild utbildning för vuxna. Bl.a. nya förslaget på betygsättning. Skolverket efterlyser synpunkter på kursplanerna på grundläggande nivå.

Styrelsemöte 24 januari via Skype Diskussion om: Hur ofta ska vi ha Rikskonferens? Lärvux som läggs ner. Elever på träningsskolenivå rätt till utbildning. Samarbete med SPSM för kompetensutveckling, nätverksträffar. Har du frågor, förslag eller annat du vill ta upp kontakta ditt ombud i styrelsen.

Styrelsen:
Ing-Marie Boström Svensson, Härnösand, Ordförande

Helen Borell, Värmdö, Kassör

Louise Berg, Torsås, Sekreterare, kontaktombud för Skåne, Blekinge

Elisabet Arvidsson, Örnsköldsvik, Ledamot, ansvarig för hemsidan, kontaktombud för Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Dalarna, Västmanland

Kristina Flinck Holmqvist, Motala, Ledamot, kontaktombud för Uppsala, Södermanland, Örebro, Östergötland, Stockholm

Ulf Forsberg, Vaggeryd, Suppleant kontaktombud för Halland och Västra Götaland

Mikael Gadd, Nybro, Suppleant kontaktombud för Kalmar, Jönköping, Gotland och Kronoberg.

MvH Styrelsen för Lärvuxpedagogerna
Gm Kristina Flinck Holmqvist, Motala


Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-02-05

Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Här kan ni läsa Utbildningsdepartementets lagrådsremiss, Komvux för stärkt kompetensförsörjning, både pressmeddelandet och i sin helhet.

Pressmedelande lagrådsremiss
Lagrådsremiss: Komvux för stärkt kompetensförsörjning
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-02-05

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet!

Här kommer även länk till pressmeddelande angående förändringar inom komvux. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/utvecklat-komvux-ska-starka-kompetensforsorjningen/ Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2020-02-05

Brev från Skolverket!

Skolverket kommer under våren 2020 (februari och mars) göra en behovsanalys av kursplanerna inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Arbetet görs inför en eventuell revidering av kursplanerna. I det arbetet skulle vi behöva hjälp av lärare som arbetar i skolformen. Finns det behov av förändringar i kursplanerna på grundläggande nivå? Är innehållet i kurserna relevant? Fungerar innehållet för alla elever? Skulle vissa kurser behöva minskas eller ökas i omfattning/poäng?….
Vi vill gärna ha synpunkter från undervisande lärare för att kunna göra en så bra behovsanalys som möjligt. Om du har synpunkter på kursplanerna och/eller förslag på förbättringar kan de skickas till eva.forsell@skolverket.se senast 31/3.


Hälsningar Eva
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2019


2019-10-10

Emma Frans

Nu finns också Emma Frans PP-bilder tillgängliga på hemsidan! 1 kommentar | Lämna en kommentar

2019-10-08

PP-bilder från årets konferens i Uppsala.

Nu finns Lars Lööw, Skolverket/SPSM, Monica Reichenberg och Barry Karlssons PP-bilder att hitta på vår hemsida under fliken Rikskonferenser! 1 kommentar | Lämna en kommentar

2019-10-01

Medlemsbrev oktober 2019

Kära medlemmar i Riksföreningen Lärvuxpedagogerna!

Konferens i Uppsala ”Nya möjligheter”. Vi är just hemkomna från konferensen som bjöd på många spännande och inspirerande föreläsningar. Styrelsen fick tyvärr höra att många av våra medlemmar inte fick åka p.g.a. ekonomisk spariver i kommunerna. Det är synd och tråkigt att inte alla som önskar får ta del av en så bra och riktad kompetensutveckling som våra konferenser ger oss som arbetar inom Särskild utbildning för vuxna.

Föreläsarnas presentationer har ännu inte kommit. Men vi tror att de är på gång och så fort vi får dem läggs de ut på vår hemsida under konferenser Uppsala 2019.

2020 års konferens kommer att bli i Växjö den 14-15 oktober. Det ser vi fram emot.

Årsmöte Följande medlemmar sitter i styrelsen:

Ordförande, Ing-Marie Boström Svensson

Kassör, Helen Borell

Sekreterare, Louise Berg Torsås, kontaktombud för Skåne, Blekinge

Ledamot och Ansvarig för hemsidan, Elisabet Arvidsson, kontaktombud för Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Dalarna, Västmanland

Ledamot, Kristina Flinck Holmqvist, kontaktombud för Uppsala, Södermanland, Örebro, Östergötland, Stockholm

Suppleant Ulf Forsberg, Vaggeryd, kontaktombud för Halland och Västra Götaland

Suppleant Mikael Gadd, Nybro, kontaktombud för Kalmar, Jönköping, Gotland och Kronoberg.
Har du frågor, förslag eller annat du vill ta upp kontakta ditt ombud i styrelsen.


Medlemsavgiften för 2019-20. Du som inte betalat uppmanar vi att göra det. Ju fler medlemmar vi är ju större chans har vi att påverka. Avgiften är 200 :- och betalas in på pg.nr. 448 83 91-6. Vårt organisationsnr. är 855 100-0469.
Behöver du en faktura, maila till helen.borell@varmdo.se.
Kontrollera dina medlemsuppgifter så att de stämmer, det kan du göra på hemsidan www.larvuxpedagogerna.se
För medlemsavgiften får du tillgång till hemsidan, möjlighet att söka bidrag till Nätverksträffar, utvecklingsarbete samt om du lägger ut en uppsats. Dessutom får du rabatt på konferensavgiften.

Med förhoppning om en härligt inspirerande höst

MvH Styrelsen för Lärvuxpedagogerna
Gm Kristina Flinck Holmqvist, Motala

Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2019-09-12

Dra ut egna papperskopior!

Nu finns alla dokument till årsmötet tillgängliga på vår hemsida. Ni hittar dem under fliken Rikskonferenser. Om ni vill ha papperskopior till årsmötet så dra ut dem innan ni åker!
Hoppas vi ses nästa vecka! 1 kommentar | Lämna en kommentar

2019-09-10

Välkommen på årsmöte!

Dagordningen till årsmötet finns att hitta i kalendern "Aktuellt" till höger på vår hemsida. Klicka på "Årsmöte Lärvuxpedagogerna i Uppsala" så kommer du till dokumentet!
Välkommen på årsmöte! Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2019-08-20

Glöm inte årets Lärvuxkonferens i Uppsala 18-19 september

Sista anmälningsdagen är den 30 augusti.
Mer information och länk till anmälan finns på vår hemsida.
Hoppas vi ses där!

Lärvuxpedagogernas hemsida Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2019-05-27

Medlemsbrev juni 2019

Just hemkommen från styrelsemöte i Stockholm. Vi har hört av flera Lärvux ute i landet att det läggs stora sparbeting på vuxenutbildningen. Är du/ni drabbade? Minskar elevantalet i din kommun? Får du/ni inte åka på Riksföreningen lärvuxpedagogernas konferens (årets bästa fortbildningsmöjlighet) p.g.a. besparingsskäl? Hör av er till oss och berätta hur ni har det i din kommun.

Årets konferens i Uppsala under temat ”Nya möjligheter”. Här kommer du få inspiration och nyheter om Särskild utbildning för vuxna. Mer om program och anmälan finns att läsa på vår hemsida. www.larvuxpedagogerna.se

Riksföreningen Lärvuxpedagogernas Årsmöte är den 18 september kl. 16.00 i Uppsala, Konsert och kongress.

Som medlem i föreningen får du inte bara åka billigare till konferensen. Du får också tillgång till mycket information och nyheter på hemsidan som rör Lärvux verksamhetsområde.
Verksamhetsåret för Riksföreningen lärvuxpedagogerna är mellan 1/7 och 30/6. Det innebär att det är dags att betala medlemsavgiften för 2019-20. Betala 200 :- på pg.nr. 448 83 91-6.
Vårt organisationsnr. är 855 100-0469.
Behöver du en faktura, maila till helen.borell@varmdo.se.
Kontrollera dina medlemsuppgifter så att de stämmer, det kan du göra på hemsidan www.larvuxpedagogerna.se

Nätverksträffar för medlemmar finns det bidrag att söka hos föreningen, ansökningsblankett med villkor finns på hemsidan.

Det finns också stipendium att söka för medlemmar. Information och ansökningsblankett finns på hemsidan.

Om du som är medlem skrivit en uppsats och vill publicera den på föreningens hemsida, hjälper du till att sprida kunskap som verkligen berör vår verksamhet.

Styrelsen
Gm Kristina Flinck Holmqvist, Motala

Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2019-05-17

Nätverksträff i Nybro


Minnesanteckningar Nätverksträff:
Närvarande Gunilla Olausson Ulrika Andersson Louise Berg Mikael Gadd Monica Engberg
Johan Lerbacka Eva Karlsson

Louise demonstrerade ett enkelt och billigt programmeringsverktyg ”The Micro bit” Lätt att lära sig att använda i matematik- eller teknikundervisningen.

Mikael redogjorde för en artikel som handlade om en skola på Gotland där elever lär sig hur en stad är uppbyggd och fungerar genom ett gemensamt legobygge.

Diskussioner utifrån skolverkets åhörarkopior från konferensen i Vetlanda.
Frågeställningar som kom upp:
-Elever med särskolebakgrund som studerar på vuxenutbildningen.
-Vilka utbildningar kan vi erbjuda?
-Hur kan vi lösa det med praktik-lärlingsplatser?
-Hur fungerar det med aktivitetsstöd om eleven går ett ”vanligt” program?
-Flexkurser- orienteringskurser är det något för våra elever?
-Elever från Sfi som går på Särvux, elever på Särvux som läser på Sfi hur fungerar det?
-Ska vi kunna erbjuda eleverna yrkesutbildningar krävs samarbete mellan kommunerna.
-Studie-och yrkesvägledaren får en viktig roll i verksamheten.

Alla elever har individuella studieplaner som finns i Webbtjänsten Dexter.

Monica Engberg har genomfört en undersökning om måluppfyllelsen för eleverna ökar med hjälp av en mer pedagogisk användning av appen Notebook Undersökningen visar på att elevernas måluppfyllelse ökar när de använder appen Notebook. https://sites.google.com/ksgyf.se/fromgoodtogreat/notebook-i-l%C3%A4rvux

Användningen av ipads i undervisningen har inneburit en större variation vid inlärningen och ökad lust att lära.

Axel Weüdelskolan ansvarar för nästa nätverksträff.
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2019-05-14

Nätverk Hudiksvall 2019 05 06

Minnesanteckningar finns att läsa under Rubriken Nätverk. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2019-04-18

Hej alla Lärvuxpedagoger!

Nu har vi ändrat till sommartid och det är vår både i kalendern och utanför dörren. I Skåne kvittrar fåglarna, vitsipporna blommar och det blir grönare för varje dag. I norra Sverige ligger snön fortfarande djup och det är bästa skidåkningen nu men gemensamt för oss i hela Sverige är att det blir ljusare och varmare för var dag som går. För en del är detta en fantastisk tid medan för andra är det en jobbig tid. Jag har precis kommit hem från ett soligt men kallt Barcelona.

Träden var dock gröna och det var fullt med apelsiner i träden. Jag välkomnar alla nya medlemmar till Lärvuxpedagogerna och på hemsidan kan ni bland annat hitta information om kontaktombud, rikskonferenser, avhandlingar och ni har även möjlighet att vara med och påverka. Kontrollera gärna dina medlemsuppgifter så att de stämmer. Detta kan du göra på hemsidan www.larvuxpedagogerna.se. För 200 kr/år får du som medlem också rabatt på rikskonferensen men då får man inte glömma att betala in denna avgift så påminn gärna era kollegor.

Rikskonferensen kommer i år att äga rum i Uppsala den 18-19/9 och det är mitt i veckan. Vi hoppas att många medlemmar har möjlighet att vara med. Redan nu är deras sida öppen så gå gärna in och titta på programmet och anmäl er!

Senaste nytt angående komvuxutredningen är att styrelsen i januari träffade Skolverket. Vi diskuterade utredningen med skolrådet och frågade om vad som hade hänt sedan remissvaret och svaret vi fick tydligt – ingenting. Detta var på grund av regeringskrisen under hösten. Vi lyfte dock än en gång fram våra förhoppningar och farhågor och vi avvaktar nu tills vidare på mer information och hoppas på att den nya regeringen tar ansvar för hela Sverige, vilket återstår att se…

Nu är det påsk och för en del innebär det långledigt och för andra innebär det ledigt under röda dagar. Strax därefter kommer valborg och första maj och med det kommer vårflod och explosion i naturen. Vi i styrelsen önskar alla en Glad Påsk!

Styrelsen genom Jenny Olsson, kontaktombud Västra Götaland och Värmland

Lärvux rikskonferens 2019 Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018


2018-12-11

Medlemsbrev december 2018

Jag njuter så av decemberveckorna, ja, i alla fall de tre första. Massor med tända ljus, hyacinter, lite goda dofter från köket då och då. Det blir många tillfällen till att njuta. Den fjärde veckan blir ofta lite väl innehållsrik, fast vi varje år säger, nu tar vi det lite enklare i år… Samtidigt vill man ju bjuda på en riktig jul med allt vad det innebär. Det kan bli svårt med balansen. Nåja, det är som det så ofta sägs: ilandsproblem.

Nu är Lärvuxpedagogernas remissvar kring komvuxutredningen inlämnat. Vi hoppas att deras färdiga arbete blir bra för vår målgrupp. Det känns bra att vi har fått framföra både farhågor och förhoppningar kring utredningen. Vi får nu invänta nästa steg. Det spelar ju också roll hur den kommande regeringen ser ut, och hur de ser på de här frågorna.

Påminn gärna era kolleger om vår hemsida, och om att bli medlemmar i Lärvuxpedagogerna. För 200 kronor får man tillgång till billigare konferenser, mycket material från våra konferenser, möjlighet att vara med och påverka.
Kontrollera gärna dina medlemsuppgifter så att de stämmer, det kan du göra på hemsidan www.larvuxpedagogerna.se

Skriv gärna in nästa års rikskonferens i 2019 års almanacka. Den blir i Uppsala den 18-19/9.

Snart tar många av oss ut några lediga dagar. Vi umgås med nära och kära och laddar oss med ny energi inför det nya året.

Vi i styrelsen vill tacka för det här året, för alla fina möten på olika konferenser och träffar. Det är alltid lika roligt att se att vi är en stor skara som tillsammans formar Lärvuxpedagogerna, och ständigt bidrar till utvecklingen för våra elever.

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Styrelsen
Genom Ann-Sofie Ludvigsson
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-12-07

Remissvar komvuxutredningen

Hej!
Nu finns Riksföreningen Lärvuxpedagogernas yttrande om Komvuxutredningen att läsa under rubriken "Rapporter"
på vår hemsida.

Vänligen Styrelsen 1 kommentar | Lämna en kommentar

2018-11-06

Nätverksträff i Emmaboda den 24/10-2018

Nu ligger anteckningarna från nätverksträffen i Emmaboda under fliken NÄTVERK!
Välkommen att läsa! Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-10-23

Lärvuxsyv

Nu har studie- och yrkesvägledarna inom Särskild utbildning för vuxna en egen facebookgrupp:
lärvuxsyv

Kontakta Anna Åsard vid frågor.
anna.asard@harnosand.se Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-10-22

Medlemsbrev oktober 2018

Nu är det höst och årets Rikskonferens i Örebro med temat ”Samverkan med allas rätt till utbildning” är avklarad. Vi fick mycket inspiration och information om hur man kan, bör och ska arbeta inom Lärvux.
Nästa års konferens blir i Uppsala under temat ”Nya möjligheter”.
Material från föreläsningarna på årets konferensen ligger på hemsidan att ta del av.

På föreningens årsmöte blev sittande styrelse omvald. Läs mer på hemsidan, ”Årsmötets protokoll”. Vi i styrelsen vill passa på att tacka för förtroendet. För att vi ska kunna göra ett bra jobb vill vi gärna ha synpunkter och idéer från er vad som ni tycker är viktiga frågor för oss att arbeta med. Det är mycket på gång inom Lärvux genom Komvuxutredningen ”En andra och en annan chans”. Föreningen kommer att lämna ett remissvar, så har ni synpunkter maila någon av oss i styrelsen.

Verksamhetsåret för lärvuxpedagogerna är mellan 1/7 och 30/6. Det innebär att det är dags att betala avgiften för 2019. Betala 200 :- på pg.nr. 448 83 91-6. Vårt organisations nr är 855 100-0469.
Behöver du en faktura, maila till helen.borell@varmdo.se.
Kontrollera gärna dina medlemsuppgifter så att de stämmer, det kan du göra på hemsidan www.larvuxpedagogerna.se

För nätverksträffar finns bidrag att söka hos föreningen, ansökningsblankett med villkor finns på hemsidan.

Det finns också stipendium att söka för medlemmar. Information och ansökningsblankett finns på hemsidan.

Om du som är medlem skrivit en uppsats och vill publicera den på föreningens hemsida, hjälper du till att sprida kunskap som verkligen berör vår verksamhet.

Styrelsen
Gm Kristina Flinck Holmqvist, Motala
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-10-19

Föreläsningsunderlag från Örebro

Nu har föreläsningsunderlagen från Rikskonferensen i Örebro kommit.
Du kan läsa dem under rubriken Rikskonferenser på vår hemsida. 1 kommentar | Lämna en kommentar

2018-10-12

En andra och en annan chans – ett komvux i tiden.

I vår kalender, AKTUELLT finns datumet för sista dagen för att skicka remissvar till Utbildningsdepartementet kring betänkandet En andra och en annan chans – ett komvux i tiden.

Om du klickar du på händelsen så kommer du till Regeringskansliets hemsida. Där kan du klicka dig vidare både till komvuxutredningen och till de remissvar som inkommit.

Riksföreningen Lärvuxpedagogernas styrelse kommer att skriva ett remissvar. Om du vill lämna en åsikt om denna remiss kan du maila ditt kontaktombud senast vecka 45 eller lämna in ett eget remissvar innan den 12/12.

/ Styrelsen Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-10-02

TACK Örebro!

Tack till alla er i Örebro som på olika sätt ordnat denna givande och minnesvärda rikskonferens 2018! Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-09-25

Medlemsavgift

Här kommer bara en liten påminnelse...

Om du inte redan gjort det så är det hög tid att betala in årets medlemsavgift till Lärvuxpedagogerna. 200 kr/år

Om du själv betalar ditt medlemskap går det enkelt att swisha betalningen till 123 483 06 18 eller betala in via
postgiro nr 448 83 91-6.

Vill du istället ha en faktura kontakta vår kassör Helen Borell, på adressen: helen.borell@varmdo.se.

Det är viktigt att märka betalningen med namn och ort.

Om ni är anmälda till årets konferens är det extra viktigt att betala in medlemsavgiften nu så ni erhåller medlemspriset på konferensen.

Kom-ihåg att ni alla är viktiga som medlemmar. Vi kan tillsammans driva frågor kring Särskild utbildning för vuxna, både lokalt och nationellt. Så skicka gärna in frågor och funderingar till styrelsen. Vill ni ha hjälp att få kontakt med andra skolor, hör av er till ditt kontaktombud.

Är det någon av er som inte är aktuell som medlem längre så får du gärna höra av dig till ditt kontaktombud så kan vi ta bort dig ur våra register.Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-09-24

Åsmöteshandlingar 2018

Hej!
Nu finns årsmöteshandlingarna att hämta under rubriken Rikskonferenser. Kom ihåg att dra ut kopior själva om ni vill ha dem i pappersform.
Vi ses i Örebro/
Styrelsen Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-09-21

Nätverk

Dokumenten från regionkonferensen i Malmö den 14-15 maj finns att hitta under fliken Nätverk! Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-09-07

Komvuxutredningens betänkande i sin helhet

En andra och en annan chans
– ett komvux i tiden

Finns att läsa som PDF under Rubriken Rapporter på hemsidan. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-09-07

Komvuxutredningen är klar! Läs deras betänkande.


Dagens Nyheter.
www.dn.se/debatt/komvux-behover-utvecklas-for-nya-behov-i-samhallet/

Komvuxutredningens betänkande i helhet.
www.google.com/url?q=https://www.regeringen.se/4a57d7/contentassets/d2112ee65999452b937573e1c91bc9d9/en-andra-och-en-annan-chans-ett-komvux-i-tiden.pdf&sa=D&ust=1536317508279000&usg=AFQjCNFc9D5LDQlEnyQfyx-N29MJyNbj3w Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-09-06

SYVI bjuder in till konferens/fortbildning

SYVI

Tillgänglighet, delaktighet och meningsfullhet
Datum: 17—18 oktober 2018

www.syvi.se/customer/upload/filemanager/files/Dokument/SYVI_2018/inbjudan_och_program.pdf Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-08-15

Lärvux rikskonferens 2018

Komihåg att sista anmälningsdagen till årets konferens är fredagen den 24 augusti. Konferensen har temat "Samverkan för allas rätt till utbildning".
Hoppas vi ses! / Styrelsen Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-06-08

Medlemsbrev Juni 2018Hej alla medlemmar!
Sommaren har kommit med stormsteg och styrelsen har haft sitt sista möte för detta verksamhetsår. Vi träffades i Stockholm den 1 juni och på agendan fanns bland annat förberedelser inför Rikskonferensen i Örebro, 27-28 september. Temat denna gång är Samverkan – för allas rätt till arbete. Vi kommer att få ta del av många intressanta föreläsningar, Jessica Arvidsson: ”sysselsättning och social rättvisa. Lars Rönnbäck och Birgitta Johansson: ”Hjärntrötthet – ett dolt handikapp”. Carl-Johan Wase: "Om rättigheter". Wanja Asplund (projektledare) och lärlingar från "Lerins lärlingar".
Ni hittar inbjudan och program till konferensen på vår hemsida.

Dessutom kommer skolverkets undervisningsråd Eva Forsell och Lotta Hedén att delta. Vi kommer att få möjlighet att ställa frågor och få information om de förslag som komvuxutredningen tagit fram. En stor fråga för oss är om Särskild utbildning för vuxna kommer att upphöra som egen skolform? Utredningen beräknas vara klar den 31 augusti 2018. Läs mer under länken.

Kom ihåg att det är dags att betala medlemsavgiften 200 kronor till
Pg.nr. 448 83 91-6 eller
Swish 123 483 06 18
Glöm inte att skriva namn.

Vi önskar er en skön sommar och så ses vi i Örebro, för ni har väl anmält er?
Styrelsen/Ing-Marie Boström Svensson


www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/02/dir.-201721/">En väl anpassad utbildning
www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/12/dir.-2017125-tillaggsdirektiv-till-komvuxutredningen-u-201701/ ">Tilläggsdirektiv
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-05-18

Fortbildningsdag i Alvesta

Fortbildning i Alvesta

Tisdagen den 17 april träffades närmare 100 pedagoger, skolledare och studie- och yrkesvägledare på Hotell Rådmannen i Alvesta. Deltagare från hela södra Sverige samlades för att lyssna på utbildningsråden Lotta Hedén och Eva Forsell från Skolverket samt för att utbyta erfarenheter från sina olika verksamheter. Genom att man vände sig till tre olika yrkesroller som var och en på sitt sätt jobbar med Särskild utbildning för vuxna så skapades en unik möjlighet till utbyte av erfarenheter.
Efter att Skolverket under förmiddagen informerat om gammalt och nytt så arbetade man efter lunch i två olika grupperingar. Först blandade man samtliga yrkeskategorier för att bl.a. diskutera frågor som Lotta och Eva skickade med ut i grupperna. Efter lite kaffe var det sedan dags att sitta i yrkesinriktade grupper för att på så vis kunna diskutera mer specifika frågor som då i första hand rörde den egna yrkeskategorin.
Lotta och Eva tryckte under sin fördragning bl.a. på den frihet vi har i att organisera undervisningen inom skolformen bara vi har elevernas bästa för ögonen. För att inte hamna i en situation där man ”gör som man alltid har gjort” så är sådana här dagar särskilt intressanta. Att höra hur man resonerat och hur man genomför verksamheten i andra kommuner kan bli en inspiration till att forma något nytt och intressant i den egna kommunen. Förhoppningsvis var detta också en början på ett fortsatt givande nätverkande mellan flera av deltagarna.
Tack vare ekonomiskt bidrag till lokalkostnaden från Lärvuxpedagogerna lyckades man hålla kostnaden nere till att enbart handla om mat och fika. Som motprestation informerade Monica Enberg från Kalmar om föreningen och lyckades på så vis sprida information om föreningen och förhoppningsvis också locka till sig några nya medlemmar.
Arrangör för fortbildningsdagen var Allbo Lärcenter i Alvesta som på ett föredömligt sätt initierade, planerade och organiserade den givande dagen.
/ Harald Petersson

Tillägg till ovanstående text:
Tack Harald för att du ordnade denna fortbildningsdag för pedagoger, skolledare och studie- och yrkesvägledare! Så bra och välorganiserad den var! Sådana här dagar behövs!
/Monica
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-05-07

Anmälan till rikskonferensen i Örebro är nu öppen!

Välkommen till årets rikskonferens i Örebro där temat är:
Samverkan för allas rätt till utbildning!

Länken till anmälan finns på vår hemsida, klicka på bilden av slottet så ska du komma rätt.

TIPS: Komihåg att betala in medlemsavgiften så får du 400 kronors rabatt på konferensavgiften!

/Styrelsen 1 kommentar | Lämna en kommentar

2018-03-13

Nätverksträff i Kalmar

Nätverksträff på Axel Weüdelskolan i Kalmar 7 mars 2018.
Närvarande: 
Mikael och Gunilla Nybro, Ulrika och Claes Emmaboda, Louise Torsås, Eva, Monica och Rickard Kalmar.
¤ Monica och Eva hade lagt fram lite nytt material som vi fick ta del av.
¤ Vi började vid fikabordet och det som först togs upp var de nyanlända. Var finns de som ev. ska vara på Lärvux? Vi har några få, men var är de andra? Hur kan vi fånga upp dem? Kan vara svårt att veta om svårigheter beror på språket eller inte. De har rätt att gå på SFI. Kalmar har en tanke och det är att det ska ”byggas broar” mellan SFI-Lärvux-Grundläggande vux. Claes har samma tanke om detta i Emmaboda. Där ligger just nu ett hinder för detta och det är att verksamheterna inte ligger under samma tak. I Kalmar är det så redan. Under diskussionen kommer det fram att de flesta vill ha ett samarbete. Det skulle vara en fördel för alla inblandade. Eleverna på Lärvux får bl a visa att de kan ha starkare sidor än andra. Man hjälper varandra.
¤ Vi går sedan laget runt för att berätta vad vi gör på våra skolor. Eleverna i Kalmar och Torsås har mailkontakter och de träffas även live. Sedan gled vi in på digitaliseringen och Eva visade en gratis prova-på-kurs på Av-media. Den ska handla om programmering. Hon ska kolla upp om vi i nätverksgruppen kan få någon gemensam dag/timmar för detta. Mikael berättar att han gått skolverkets programmeringskurs som efter ett tag blev jättekul.
¤ Rickard ställde frågan hur vi alla gör med digitaliseringen. Nu när vi måste erbjuda eleverna detta. Kalmar jobbar flitigt med detta och har bl a köpt in en portabel smartboard. Monica berättar att alla hennes elever jobbar med paddor och att hon använder smartboarden nästan jämt. Claes informerar om en bra dag i Karlshamn med gymnasieelever. Där fick de prova på programmering, micro-bit. Ett material som BBC tagit fram. Mikael använder också smartboarden och då ofta kollektivt. Eleverna skriver berättelser tillsammans. Detta med smartboard har visat sig vara positivt då flera blyga elever har vågat komma fram och prata/agera framför de andra eleverna. 
I Kalmar har man sökt pengar till en digital kateder och fått det till ett av klassrummen.
¤ Vi avslutar med att Monica visar hur en lektion kan se ut med hjälp av smartboarden. Hon visar också nya appar. Appar att använda i praktiken. Det handlade om en app för de som inte har ett talat språk, om privatlivet där det bl a berör våra känslor och en annan om ekonomi.
¤ Vi bestämde att vi ska träffas i Emmaboda nästa gång. När det blir blev inte bestämt.
¤ Vi tackar så mycket för en givande eftermiddag i Kalmar och för gott fika.
Vid pennan Ulrika

Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-03-02

TIPS!

Under filken "Länkar" finns det upplagt två kommentarmaterial från Skolverket som handlar om att få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen och på gymnasial nivå.
God läsning! Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-03-02

Doktorander i specialpedagogik

Malmö Högskola söker doktorander i specialpedagogik i samarbete med Högskolan i Kristianstad och Linnéuniversitetet.Information om doktorandtjänsterna. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-02-28

Medlemsbrev februari 2018

Medlemsbrev februari 2018

Hej alla medlemmar!

Sen sist ni hörde från oss i styrelsen har vi haft styrelsemöte i Stockholm. Där knöt vi ihop säcken vad det gäller konferensen i Gävle samtidigt som vi planerade för kommande konferens i Örebro. Vi träffade Eva Forsell från Skolverket, som bl. a ansvarar för Särskild utbildning för vuxna och Mona Sjöösten som arbetar med Vuxutredningen på Utbildningsdepartementet. Vi fick tillfälle att ställa frågor men också diskutera framtid för vår utbildning. Vi ställde en fråga om hur länge dispensen för specialpedagoger utan lärarlegitimation gäller. Monas svar var att de jobbar med frågan. I veckan kom ett pressmeddelande angående legitimation från utbildningsdepartementet som lyder:

”Vidare föreslår regeringen en förlängning av den tid som ska gälla för övergångsbestämmelserna om undantag från krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg. Förslaget berör grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna, och innebär en förlängning till utgången av juni 2021. Mot bakgrund av hur behörighetsläget ser ut anser regeringen att det är viktigt att de som är verksamma i dessa skolformer och har lång erfarenhet får fortsätta undervisa, även om de inte är behöriga.”

Detta är ju än så länge ett förslag men bra att något händer i frågan.

Vad som glädjer oss är att det händer mycket ute i våra verksamheter:

16 april har XYZ län nätverksträff i Kramfors
17 april ordnas det en fortbildningsdag i Alvesta
15 maj är det Regionkonferens i Malmö

Om dessa träffar kan ni läsa mer om på hemsidan.

Ps. Du är väl medlem i Riksföreningen Lärvuxpedagogerna? Om inte- läs föregående medlemsbrev om hur du kan bli medlem.

Vänliga hälsningar från
Riksföreningen Lärvuxpedagogernas styrelse
gm Monica Enberg

Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-02-16

Nätverksträff XYZ län

Vi önskar Er välkomna till

Nätverksträff för
Särskild utbildning för vuxna, SUV, Särvux, Lärvux m.m.

Plats: Campus, Företagsvägen 2, Kramfors.

Tid: måndagen den 16 april 2018, kl. 09.30 – 15.30

Program:
09.30 – 10.00 Kaffe och smörgås
10.00 – 11.00 Föreläsning av
musikhandledarna
11.00 – 11.30 Information
Riksföreningen
Lärvuxpedagogerna/
Ing-Marie B Svensson
& Elisabet Arvidsson
11.30 – 13.00 Lunch på Kvinnotrappan
(bet själva)
13.00 – 14.15 Underhållning av våra
musikelever
14.15 – 15.30 Kaffe + kaka
Erfarenhetsutbyte/diskussioner

För vem: Dagen vänder sig till alla som är verksamma inom Lärvux, pedagoger, rektorer och SYV. Sprid gärna denna inbjudan vidare.
Anmälan: namn, ort och yrke, även specialkost..
O.s.a. gärna snarast men senast den 9 april till ingrid.nordlund@kramfors.se

Välkomna
önskar
Ingrid Nordlund och Anita Bergkvist-Bladh

Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-02-03

Fortbildningsdag Särskild utbildning för vuxna

Välkommen
till en fortbildningsdag om organisation och administration av
Särskild utbildning för vuxna
När: Tisdag 17 april 2018 kl. 09.00 – 16.00
Var: Hotell Rådmannen, Alvesta
Hur: Undervisningsråden Eva Forsell och Lotta Hedén från
Skolverket informerar om nyheter och svarar på frågor om
skolformen.
Vi träffas också kollegialt i smågrupper och utbyter tankar
och erfarenheter från våra egna verksamheter.
Intresseföreningen Lärvuxpedagogerna informerar kort om
föreningens arbete.
För vem: Skolledare, lärare, Studie- och yrkesvägledare m.fl.
Kostnad: 250 kr/deltagare för lunch och två kaffe
PS. Har du någon specifik fråga du gärna vill diskutera eller ha svar på
så kan du skicka med den i samband med anmälan.
Anmälan om deltagande skickas till: harald.petersson@alvesta.se
senast 29 mars. Frågor? Slå en signal till 070-261 88 89 (Harald)
Program
Särskild utbildning för vuxna i Alvesta den 17 april 2018
09.00 – 09.30 Registrering och kaffe
09.30 – 09.45 Välkomna - Daniel Söderberg, rektor, Allbo Lärcenter
09.30 – 11.15 Nytt från Skolverket - Eva Forsell och Lotta Hedén
11.15 – 11.30 Presentation av Lärvuxpedagogerna – Monica
Enberg, Kalmar
11.30 – 12.30 Lunch
12.30 – 14.00 Kollegiala gruppdiskussioner
14.00 – 14.30 Kaffe
14.30 – 15.30 Genomgång av frågeställningar som dykt upp under
gruppdiskussionerna. Eva Forsell och Lotta Hedén
hjälper oss att reda ut begreppen.
15.30 – 16.00 Summering av dagen och avslutning Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-01-26

REGIONKONFERENSEN FÖR LÄRVUXPEDAGOGER

REGIONKONFERENSEN FÖR LÄRVUXPEDAGOGER
I SKÅNE, BLEKINGE OCH DELAR AV HALLAND

I år träffas vi på Lärvux i Malmö

Datum: 15 maj 2018

Temat för träffen är hur vi kan konkretisera förmågorna i våra kursplaner för eleverna.

Föreläsare: Marie Nilsson Nordfors, specialpedagog.

I hennes föreläsning kommer vi att få verktyg för hur vi kan konkretisera förmågorna för eleverna, genom ett medvetet förhållningssätt göra eleverna delaktiga och medvetna om vad som ska läras in och hur de kan visa upp sin kunskap.

I vanlig ordning träffas vi kvällen innan för att kunna få tillfälle att nätverka med varandra.

Boka dagen i din kalender!

Mer information kommer senare!

Varmt välkomna!

Vid frågor: larvux@malmo.se Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2018-01-11

Medlemsbrev december 2017& januari 2018

Medlem i Lärvuxpedagogerna
Är du inte medlem i Lärvuxpedagogerna så ska du passa på att bli det. Genom medlemsavgiften får du åka på Lärvuxpedagogernas rikskonferens till ett reducerat pris, men du har också möjlighet att söka bidrag till nätsverksträffar, få stipendier och få tillgång till information på föreningens hemsida. Din medlemsavgift gör att vi kan stödja varandra och genom styrelsens arbete fungera som remissinstans när det kommer förslag på förändringar inom vår verksamhet.
Så här gör du:
Medlemsavgiften på 200 kr betalas in på föreningens konto 448 83 91 – 6, märk inbetalningen med namn, skola och kommun. Vårt organisations nr är 855 100-0469. Behöver du ett fakturaunderlag kan kassören ordna det. helen.borell@varmdo.se

Som ny medlem måste du själv gå in och registrera dig (OBS fyll i mailadress) på hemsidan, då får du inloggningsuppgifter skickade till dig. Du som redan är registrerad behöver inte göra det igen men kontrollera gärna dina uppgifter så att de stämmer, det kan du göra på hemsidan
www.larvuxpedagogerna.se Kassören kommer att fylla i att du betalat när pengarna kommit in på kontot. Du kan själv se om och när du betalade senast på hemsidan.
Passa på att titta in i de olika rummen på hemsidan och läs under Nyheter vad som hänt.

Styrelsemöte
Den 1-2 februari 2018 har vi styrelsemöte i Stockholm då vi kommer att träffa skolverkets undervisningsråd Eva Forsell och utredningssekreterare i Vuxenutredningen, Mona Siösteen på fredag den 2/2. Passa på att ställa frågor till oss så tar vi med oss dem till mötet.

Lärvux rikskonferens 2018
27-28 september 2018 är det rikskonferens i Örebro under temat:
Samverkan för allas rätt till utbildning

Vi önskar er alla en god fortsättning på året 2018
Styrelsen i Riksföreningen Lärvuxpedagogerna
Kristina Flinck Holmqvist
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017


2017-12-18

Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning

Nätbaserad kurs om lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv, förhållningssätt och kartläggning
Läs mer på SPSM

goo.gl/FUysNV 2 kommentarer | Lämna en kommentar

2017-11-20

Lärvuxbloggar

Lärvux bloggar!


Lärvux Stockholm har startat bloggar på adressen larvuxbloggar.se
Där bloggar vi som håller i projektet, (vi ska bli flitigare) men framför allt finns där länkar till bloggar som eleverna skriver i. Läs själva eller tillsammans med elever och kommentera hemskt gärna! Vi vill kommunicera! Länkar finns till inlägg från yrkesutbildningar, kommunikationskurser med Ipad, kurser i svenska och engelska samt en nystartad blogg med boktips.
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-11-07

Medlemsbrev November 2017

Under rubriken dokument finner ni månadens medlemsbrev.
Där finns ochså resultat av vår undersökning om hur många som använder namnet Lärvux.
Styrelsen/Ing-Marie Boström Svensson Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-10-27

Nätverksträff i Torsås

20171018
Nätverksträff på Mjölnergymnasiet i Torsås

Närvarande:
Mikael och Marie Nybro, Ulrika och Claes Emmaboda, Louise och Martina Torsås, Robin Borgholm, Eva och Monica Kalmar

1.
Louise hälsar välkomna till Lärvux i Torsås. På Smartboarden visas ett bildspel från utflykten till Karlskrona och Marinmuseumet som Lärvux och Sfi hade varit på dagen innan. Vi fick erbjudande om att göra samma resa under hösten.

2.
Mikael berättar om ett fint exempel på att mor och son ska läsa tillsammans på Särskild utbildning för vuxna.

3.
Mötet diskuterar för och nackdelar om Särskild utbildning ska vara en skolform i Vuxenutbildningen.

4.
Vi pratar om marknadsföring.
Emmaboda lämnar ut info om Vuxenutbildningen till alla hushåll i kommunen.
I Nybro har man ordnat en jobbcoachgrupp för alla elever som slutar Gymnasiesärskolan. Den gruppen har slagit väl ut.

5.
Vi diskuterar Jessika Arvidssons avhandling…..vi har många funderingar och tankar kring den.

6.
Nästa närverksträff blir i Kalmar onsdagen den 7 mars kl. 14.00.

Vi tackar Louise för det goda fikat!

Vid pennan/ Monica
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-10-26

Konferens för våra studie- och-yrkesvägledare

Syftet med konferensen är att stärka kunskapen om övergångar mellan de olika skolformerna. Dagarna innehåller även föreläsningar, lärande exempel och utbyte av erfarenheter.
Skolverket bekostar vid behov resa och uppehälle.

www.skolverket.se/kalender/oka-kunskapen-om-overgangar-mellan-sarskolans-samtliga-skolformer-1.264388">Övergångar mellan särskolans samtliga skolformer 1 kommentar | Lämna en kommentar

2017-10-10

Jessica Arvidsson, Doktorsavhandling

En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning.

Under rubriken Rapporter hittar ni denna avhandling. Den visar bland annat att 24% av alla som går ut gymnasiesärskolan varken har jobb eller studerar.Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-09-20

Var god stör ej!

Ny uppsats av Annika Drougge ligger under forskning. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-09-15

Nu kan ni swisha in medlemsavgiften!

Vi har skaffat swish! Vårt nummer är 123 483 06 18. Medlemsavgiften är på 200 kronor! Komihåg att ange ditt namn och gärna ort under meddelande. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-08-24

Komihåg att anmäla er till Lärvux rikskonferens 2017

Ni kan fortfarande anmäla er till Lärvux rikskonferens 2017 som i år är i Gävle den 21-22 september.

Sista dag för anmälan är 15 september!

Välkomna!Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-06-26

Medlemsbrev i Juni

Under rubriken dokument finns vårt medlemsbrev. Där hittar du bland annat kallelse till årsmöte, info om medlemsskap och Rikskonferensen i Gävle.


Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-05-31

Medlemsinformation från styrelsen 2017 05 31

Hej kära Lärvuxmedlemmar!
Så gick maj månad med en väldig fart trots kylan, och snart är det dags för vårt styrelsemöte den 15 juni. Vi kommer bland annat att titta på remissärendet från skolverket angående förslag till förändringar i styrdokument, med anledning av regeringsbeslut om nationella it-strategier.

Vi kommer även att förbereda inför Rikskonferensen i Gävle den 21-22 september. Programmet är klart och finns som länk på vår hemsida.

Ny forskning inom vårt område är inte så vanligt, men Jessica Arvidsson, högskolan i Halmstad, har skrivit avhandlingen ”Vad händer efter särskolan”. Den visar bland annat att 24% av eleverna varken har daglig verksamhet, annat arbete eller utbildning. Se länken nedan.


I Härnösand kommer vi för andra året i rad att erbjuda en sommarkurs i fritid och friluftsliv. Kursen går på heltid under två veckor. Teori varvas med praktik och vi lär oss om allemansrätt, djur och natur, kost och motion, att packa en ryggsäck, välja rätt kläder efter väder, laga lättlunch, friluftsområden i vårt närområde. Kursen kom till efter samarbete med daglig verksamhet och boenden då vi kartlade behov av utbildning.

Kom gärna med frågor eller information om sådant ni vill att vi ska ta upp på styrelsemötet. Mejla ert kontaktombud.

En varm junimånad önskar vi er alla.
Styrelsen/
Ing-Marie Boström Svensson
Vad händer efter särskolan Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-05-16

Studiebesök: LärVux i Falkenberg

LärVux i Falkenberg får många förfrågningar om studiebesök från andra kommuner i landet, mest intresse är det för våra yrkesutbildningar. Detta tycker vi är jättekul – vi vill gärna dela med oss!

Läs mer här Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-04-06

Medlemsinformation från styrelsen

Kalmar 20170406

Hej alla Lärvuxpedagoger!

När vi hade vårt senaste styrelsemöte den 26-27 januari så beslutade vi att med jämna mellanrum informera er vad som händer inom vår verksamhet.

Den 26 januari träffade vi Mona Siösteen från Skolverket. Vi fick tillfälle att bl.a diskutera:

* ”Lagar som krockar”, i det här fallet Skollagen och LSS. Det finns elever som mister sin dagersättning när de går på Lärvux. Detta kommer vi i styrelsen att titta närmare på.

* Vad händer med betygssättningen efter 2018? Här kan ni läsa om detta…..

http://chefochledarskap.se/lathund-vem-far-satta-betyg/

* SFI och utvecklingsstörning:

I förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, 2 kap. 14 § finns följande skrivning:
För elever med utvecklingsstörning får nödvändiga avvikelser göras från kursplanen för
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
Läs förordningen om ni är intresserade av vad som gäller.

*Mona tipsade om Skolverkets förslag till nationell IT- strategi för skola och förskola. Om detta kan ni läsa på: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3621

Om ni har några tankar, synpunkter eller frågor kontakta någon av oss i styrelsen så tar vi upp detta på nästa möte som vi har 15- 16 juni.


Hoppas att ni alla får en skön och trivsam vår!

Hälsningar från Lärvuxpedagogernas styrelse gm Monica Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-03-22

Riktad tillsyn

Sök på:
Riktad tillsyn särskild utbildning för vuxna Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-03-08

Fokusgrupp: digital kompetens.

Undervisar du inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och vill delta i en fokusgrupp kring området digital kompetens i kursplanerna och vuxna elevers behov av digital kompetens? Skicka i så fall in din intresseanmälan till Skolverket!

Skolverkets inbjudan hittar du här. 2 kommentarer | Lämna en kommentar

2017-03-05

Regeringen: En väl anpassad vuxenutbildning

En särskild utredare ska undersöka behovet av förändringar i
regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller
kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning
för vuxna (särvux).
Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Läs kommittédirektivet här
Regeringen: En väl anpassad vuxenutbildning Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-03-03

Inbjudan och anmälan till Lärvuxpedagogernas rikskonferens 2017

Välkomna in på denna sida för att se inbjudan och anmälan till Lärvuxpedagogernas rikskonferensen 2017.

Gå till inbjudan och anmälanHoppas vi ses i Gävle!

2 kommentarer | Lämna en kommentar

2017-02-23

Ursäkta mailbombningen!

Igår inträffade ett fel på vår hemsida som gjorde att nyhetsuppdateringen gick ut till er hundrafalt. Vi ber så mycket om ursäkt och vår webbansvarige ska nu åtgärdat problemet.

Ha en bra dag!/ Elisabet Arvidsson
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2017-02-22

SPSM västra regionen

SPSM bjuder in personal på Lärvux 5 april 2017,
kl 14.30 - 17.30.
Plats: Kruthusgatan 17, Göteborg

SPSMs hemsida 4 kommentarer | Lämna en kommentar

2016


2016-09-26

Vi skulle vilja höra din åsikt!

Tack till alla er som var med på den Nordiska konferensen, Etiken i praktiken.

Nu vill vi gärna höra er åsikt för att kunna utveckla rikskonferenserna. Vi vill uppmana dig att svara på en liten enkät.
Har du en åsikt så tyck till!
/ StyrelsenEnkät 3 kommentarer | Lämna en kommentar

2016-06-17

Tjänst i Krisitanstad

Det är en tjänst ledig på Lärvux i Kristianstad. Man söker en kreativ speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Mycket värme krävs och en stor portion humor. Kontakta rektor Ingvar Persson eller Mia Vannerberg för mer information.
ingvar.persson@kristianstad.se
mia.vannerberg@utb.kristianstad.se
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2016-06-02

Uppsats av Magnus Österberg

IKT spelar roll
-Hur vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning använder IKT ur ett empowermentperspektiv

Ni finner uppsatsen under Rubriken Forskning 3 kommentarer | Lämna en kommentar

2016-05-25

Vuxenutbildningspaket SPSM

Studiepaket om anpassningar inom vuxenutbildning från SPSM. Länk här: https://www.spsm.se/studiepaket-vuxen/

https://www.spsm.se/studiepaket-vuxen/">SPSM 1 kommentar | Lämna en kommentar

2016-05-24

Nätverk i Skåne

Se under rubrik: NÄTVERK 3 kommentarer | Lämna en kommentar

2016-05-24

Sigtuna söker lärare - länk

Sigtuna söker lärare till Lärvux.
Vill du veta mer så ta kontakt med
susanne.carlqvist@edu.sigtuna.sehttp://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=-123388378%2FNy%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonser.aspx%3Fids%3D6678364&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171 "> Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2016-05-17

Uppsats av Irene Varga

Elever med ett annat modersmål som studerar inom särskild utbildning för vuxna.Ni hittar uppsatsen under rubriken Forskning. 1 kommentar | Lämna en kommentar

2016-05-01

Nätverksträff i Nybro

Minnesanteckningar från "Nätverksgrupp" 2016-04-22
Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Emmaboda, Torsås och Nybro.
Närvarande: Louise Berg specialpedagog på Lärvux i Torsås .
Klas Pettersson, studie-och yrkesvägledare för Särskild utbildning för vuxna i Emmaboda
Ulrika Andersson, specialpedagog på Särskild utbildning för vuxna i Emmaboda.
Monica Enberg specialpedagog Lärvux i Kalmar på Axel Weüdelskolan. 
Mikael Gadd, specialpedagog Särskild utbildning för vuxna i Nybro
Ingrid Alriksson, studie-och yrkesvägledare på Särskild utbildning för vuxna och SFI i Nybro.
Tomas Lundh, rektor Särskild utbildning för vuxna och SFI i Nybro.
Ipad i undervisningen
Monica berättade att hennes elever har tillgång till Ipad. Hon har märkt stora framsteg i läsningen. Flera har lärt sig läsa och eleverna har blivit mer självständiga. 
Nya föreläggande
Kommunerna har fått föreläggande att Särskild utbildning för vuxna även ska vara tillgänglig under sommaren. Andra lokala överenskommelser finns dock med arbetsförmedlingen på flera håll. Ett problem kring undervisning hela året om är att finna kompetent personal. 
Nya ämnesområden
Monica berättade att hon har startat upp en litteraturkurs som en delkurs i svenskan och hon använder sig mycket av Inläsningstjänsts utbud av lättläst litteratur.
Mikael har startat en delkurs i biologin om människokroppen. 
Kontakt med politikerna och ekonomi.
Alla i gruppen tycker det är viktigt med kontinuerlig kontakt med kommunpolitikerna. Monica upplever att hon har bra kontakt med politikerna. 
Torsåspolitikerna har ibland bjudits in. I Emmaboda upplevs det dock något trögt med politikerkontakten. De upplever att även ekonomin är ansträngd.
Tomas är ibland med på nämndmötena i Nybro kommun.
Det förekommer en del rektorsträffar och om man har tid och energi så finns det mycket statsbidrag att söka till Särskild utbildning för vuxna. 
Marknadsföring
Louise berättar att hon en gång per termin är ute på boenden och berättar om särvux.  I Emmaboda har de samtal och träffar med gode män och förvaltare. De har även utformat ett häfte som sprids till berörda. 
Kalmar har inte riktigt vågat marknadsföra sig eftersom de är osäkra på om de skulle kunna ta emot fler studerande.
Avslutningsvis
Sammanfattningsvis så upplever lärarna att det är mycket glädjande att jobba på Särskild utbildning för vuxna. Flera av lärarna bestämde dagar så de ska besöka varandras verksamheter. En så kallad skuggning.  /Ingrid Alriksson
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2016-04-29

Nytt från skolverket!

Om kunskapsbedömning för elever som studerar efter träningsskolans kursplaner.

Kunskapsbedömning träningsskolans kurser 1 kommentar | Lämna en kommentar

2016-03-23

Inbjudan till "Etiken i praktiken" 15-16 september Malmö

Nu finns inbjudan och program till årets konferens på hemsidanhttp://www.larvuxpedagogerna.se
Väl mött! Styrelsen 1 kommentar | Lämna en kommentar

2015


2015-10-08

Föreläsningar Västerås

Nu finns pp presentationer och pdf från föreläsningarna i Västerås. Ni hittar dem under Rikskonferens Västerås. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2015-10-06

Digital Lärplattform

Dela med dig?!
Vi har tagit fram en digital kollegial lärplattform
på Google Drive för oss som jobbar inom särskild
utbildning för vuxna. Är du intresserad av att
dela med dig/ta del av innehållet?
Anmäl ditt intresse genom att fylla i enkäten på:
http://goo.gl/forms/4MqKyyiODy 5 kommentarer | Lämna en kommentar

2015-09-15

Verksamhetsberättelse och Bokslut

Ni hittar årets verksamhetsberättelse och bokslut under protokoll 2015. Ni måste vara inloggade för att kunna ta del av dessa. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2015-06-16

Styrelsens möte med Utbildningsdepartementet 2015-05-21

Läs om vårt möte med Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister.Ligger under rubriken Rapporter. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2015-06-16

Examensarbete Specialpedagogik Christina Njie Sjögren


Vad betyder yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna för elevens syn på sig själv?

Dokumentet ligger under Rubriken Forskning. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2015-04-16

Fortbildningsdag i Emmaboda 20150415

Vi var 24 glada pedagoger som deltog i en fortbildningsdag i Emmaboda. Elisabeth Lindh föreläste om NPF. Hon har två flickor, nu vuxna, som har Aspergers syndrom. Efter föreläsningen diskuterade vi problematiken kring de elever som har NPF- diagnoser men även de som är i gråzonen.
Eftermiddagen ägnade vi åt erfarenhetsutbyte. Det finns ett stort behov av att få dela med sig och få till sig olika arbetssätt, diskutera betyg och bedömning mm.
Vi som anordnade dagen, Claes Petersson, Harald Petersson och Monica Enberg, var nöjda med dagen. Det kändes som att deltagarna också var det.

Bifogar Elisabeths tips på blogg och länk.

Vid tangenterna/ Monica

http://www.priobloggen.se
http://www.nspn.se
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2015-04-07

Studieresa till Edingburgh

Eleverna på Särvux i Nyköping berättar om sin studieresa till Edingburgh. Ligger under Rapporter. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2015-03-16

Lärvuxpedagogernas Rikskonferens 2015

Inbjudan och program finns under Aktuellt. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2015-03-05

Minnesanteckningar styrelsemöte 2015 01 22

Minnesanteckningar från vårt senaste styrelsemöte finns att läsa under protokoll. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2014


2014-08-11

Ny uppsats!

Aurora Hägglunds uppsats "Inkludering:
En studie av särskild utbildning för vuxna" finns att läsa under dokument.
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2014-06-17

Nybro, nätverksträff

Nätverksträff i Nybro

Nybro vuxenutbildning/särskild utbildning för vuxna
bjöd till ett ”Nätverksmöte” den 16 maj 2014.


Närvarande var
Monica Enberg från Kalmar och Mörbylånga
Renee ´Johansson från Emmaboda
Maria Vingevik från Bergkvara
Kjell Lindberg och Mikael Gadd från Nybro

Kjell hälsade oss alla välkomna.


Vi koncentrerade samtalet under mötet på att jämföra olika Appar och iMovie, därefter visade vi resultatet av undervisningen för varandra.

Maria visade b.la. hur hon följt en elev som provat på ett arbete i en affär. Hon har använt IPAD för att filma olika situationer på arbetsplatsen. För att ha ett underlag för samtalen med eleven.

Monica berättade om hur hon använder Book Creator, iBooks och Bitsboard alla utmärkta Appar för att skapa kommunikation mellan eleverna och att bygga upp deras språk.
Gå in på (ipadlarvux.blogspot.se ) för att jämföra.

Renee och Mikael berättade om sitt gemensamma arbete där eleverna som läser svenska, engelska och geografi från Emmaboda och Nybro träffas och visar varandra sina arbeten.
Bl.a. engelska översättningar, dans och kontakt med deckarförfattare, det sista inspirerade en elev från Nybro att följa i elevens fotspår från Emmaboda. Så han tog kontakt med Mari Jungstedt och fick svar underbart! Det var också ett fint sätt för eleverna att kunna jämföra sin situation i arbetsliv, boende och fritidsnöjen.

Vi hoppas på ett fortsatt samarbete mellan Emmaboda och Kalmar under nästa termin.

Mikael visade en film som hans elever gjort med hjälp av IPAD och som skildrar arbetslivet på Del-Ta. En stiftelse som skapar arbetstillfällen för de som har svårt att arbeta på den fria marknaden.

Vi avslutade mötet med att tacka Renee´ och Maria för många år av ett oerhört fint samarbete.
Renee ska gå i pension, svårt att fatta och Maria ska flytta till Malmö, hoppas jag kommer ihåg rätt! Det kanske var Lund.

Tack för mötet Mikael Gadd den 17 juni 2014 Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2014-06-13

"En naken karl på Lärvux"

LL skriver om Läsgrupper på Lärvux Stockholm. Länk till artikel.


http://www.lattlast.se/lasombud/en-naken-karl-pa-larvux Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2014-03-20

Nätverksträff i Kalmar

Minnesanteckningar
Nätverksträff för Särskild Utbildning för Vuxna i Kalmar 7/3 2014-03-11
Närvarande: Kalmar: Karin Hovmark, Monica Enberg, Fotini Mavromati-
Athanasiadi
Öland: Christina Larsson
Nybro: Mikael Gadd
Emmaboda: Claes Petersson, Renée Johansson
Alvesta: Harald Petersson
En kort presentation av oss själva och våra olika enheter, gruppstorlekar och resurser.
Vi diskuterade måluppfyllelse, kursernas tidsomfattning och hur vi säkerställer att de som söker våra kurser tillhör målgruppen.
Vi diskuterade hur vi arbetar med information så att alla berättigade nås av erbjudandet om möjlighet till studier.
Vi såg film om lärlingsutbildning, http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/sarskild-utbildning-for-vuxna/film-en-bra-start-for-dialog-1.214053
Claes och Harald informerade om pågående lärlingsutbildning i Alvesta, ett samarbete mellan Alvesta, Älmhult, Ljungby, Växjö, Uppvidinge, Lessebo och Emmaboda kommuner.
http://www.alvesta.se/Barn--Utbildning/Allbo-Larcenter/Utbildningar/Larlingsutbildning-inom-sarskild-utbildning-for-vuxna/
Vi diskuterade uppkomna svårigheter tex med att skaffa praktikplatser, att elevernas möjlighet till ”hab-ersättning” hanteras olika i kommunerna.
Läs mer om lärlingsutbildning i rapporten:
Framgångsrika förebilder inom yrkes- och lärlingsutbildningar i Europa
– för elever i behov av särskilt stöd eller med funktionsnedsättning.
http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=00612Mikael berättade om samarbete med ”Del-ta”-projektet i Nybro.
http://www.deltaproduktion.se
Monica påminde om att tiderna för Skolverkets dialogträffar nu ligger ute på deras hemsida.
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/kalender/sarskild-utbildning-for-vuxna-dialogtraffar-1.215713
Monica informerade om att Lärvuxpedagogerna kommer att köpa in en halvdagskurs om konsten att skriva LättLäst. Vi hade på förslag att förlägga den till någon av komp.utb.dagarna i slutet på vårterminen.
Påmindes om att SPSM ger råd och stöd, enkelt och snabbt, med hjälp av blankett på hemsidan.
Glädjande att flera av rektorerna deltog i träffen. Samtal och enighet runt betydelsen av att fortsätta träffas för erfarenhetsutbyte i nätverket ca 2ggr/termin.
Nästa träff i Nybro 16/5 kl. 13-15. Kom gärna med förslag till programpunkter. Mikael skickar inbjudan.
Tack Kalmar för en givande nätverksträff --- och för gott fika!


Renée Johansson
Särskild Utbildning för Vuxna
Emmaboda

Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2014-03-16

Utredning inför mottagande till Lärvux

Under fliken DOKUMENT hittar du info om hur skolverket ser på saken Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2014-02-12

Lärlingsutbildning inom Särskild utbildning för vuxna

"Erfarenhetsutbytet ang. lärlingsutbildningen inom särskild utbildning för vuxna, den 5 februari 2014 blev en succé. Det lockade 50 deltagare från Sollefteå till Malmö. Kollegor inspirerade varandra i hur man kan skapa en bra och effektiv utbildning."

På Allbo Lärcenters hemsida finner du föreläsarnas presentationer.

Allbo Lärcenters hemsida Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2014-01-26

Träff med skolverket

30-31 januari träffas styrelsen i Stockholm och på fredagen tar Sylvia Lindqvist på skolverket emot oss. Vi har förberett frågor och lägger ut svaren under Rapporter här på sidan.
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2013


2013-12-12

Nätverksträff i Borgholm

Minnesanteckningar från nätverksträff på Särvux i Borgholm 131204

Närvarande:
Renée, Monica, Mikael, Robin (SFI Borgholm), Christina (Rektor ÖG), Ingela

Monica visade lite nya appar som hon jobbar med och som vi kan ha glädje av. Det var:
Empatico
Snabba ord
Kors och tvärs (finns i tre varianter)
Planet animal
Bornholmslek
Book creator
Ordens magi
Claro Speak för att scanna och använda talsyntes
Photon som är till för att öppna Google Drive i Ipaden

Renée berättade att hennes kommun skaffat ett avtal med inläsningstjänst. Det kostar 52:-/elev och där finns mycket att välja bland.

Ett tips är Amis tjänst som är gratis att få genom tpb legimus.

Monica undrade om vi har ett intresse av en hel- eller halvdag som kompetensutbildning inom Lättläst. Monica ansöker om pengar för att anordna en sådan dag.

Nästa nätverksträff bestämdes till den 7 mars 2014 kl 13-15 hos Monica på AW i Kalmar. Vi försöker att få med samtliga rektorer till den dagen.

Undertecknad tipsade om en sida på internet som man kan ha mycket nytta av. Den heter learnify.se och man måste bli “godkänd lärare” där innan man får skapa sig ett konto. Det går inte med en studentadress eller någon kommersiell adress. När man blir “godkänd” kan man se en liten film om hur man använder sidan, sedan får man tillgång till massor av bra tips och lektionsmaterial som man kan använda.

Ingela Svensson Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2013-11-18

Stockholm nätverksdag 9/12

Se inbjudan nedan.
Alla är välkomna!


Klicka här för att komma till inbjudan Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2013-10-22

Nätverksträff i Kalmar

Minnesanteckningar från mötet i Kalmar
Närvarande: Renée Johansson, Ingela Svensson, Claes Petersson, Fotini A Mavromati och Monica Enberg. Karin Hovmark var med en liten stund.

Kalmar den 16 oktober 2013

De nya allmänna råden om mottagande av elever på Särskolan

"Parläsning" (Fotini)
Genom att läsa samtidigt samma texter, läser eleverna bättre. De vågar läsa längre ord och de har visat förbättringar på sin läsning. De läser snabbare och vågar ge sig in på okända texter.

Gymnasiekurserna (www.skolverket.se/gys2013) Kolla på nätet kursplanerna.

Skolforskning (www.liu.se/forskning) Linköpings Universitet har en bra Forsknings site där man kan läsa om senaste forskning kring funktions nedsättningar. Mycket intressanta uppsatser och rapporter.

Lektionsbanken (www.lektionsbanken.se) Kolla på denna sidan och få lite roliga tips.

Höstens konferenser: Kommunförbundet bjuder in till Konferens om funktions nedsättningar den 29 oktober i Kalmar Salen.

Emmaboda: Reneé bjöd oss till Emmaboda den 13 november på en informations och diskussionsdag. Sylvia från Skolverket kommer att informera om SUV.

Övrigt Ingela visade oss sina sites. Vi tog en snabb lektion om hur hon gjorde när hon skapade sina sites.

Ingela tipsade oss om följande adresser:

https://sites.google.com/a/ksgyf.se/biologi-saervux/

https://sites.google.com/a/ksgyf.se/natur-och-miljoe-saervux/

https://sites.google.com/a/ksgyf.se/spraak-och-kommunikation-saervux/

Nästa mötet är i Borgholm den 04 december kl. 13:30

Vid datorn Fotini
Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2013-09-25

Material från Rikskonferensen i Kosta 2013

Under fliken Rikskonferenser finns nu material från Rikskonferensen i Kosta att hämta.

Klicka här för att komma till materialet Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2013-08-23

Nätverksträff i Nybro 16/-13

Nybro vuxenutbildning/särskild utbildning för vuxna
bjöd till ett ”Nätverksmöte” den 16 augusti kl. 13.00-16.00

Närvarande var
Monica Enberg från Kalmar och Mörbylånga.
Fontini Mavromati Athanasiadi från Kalmar.
Renee Johansson från Emmaboda.
Claes Petersson (rektor) från Emmaboda.
Mikael Gadd från Nybro.

Vi började med att konstatera att det hade blivit svårt att mötas, under förberedelse tiden inför terminen. Claes och Renee hade fått avstå ett studiebesök på en militär hemlig anläggning i Karlskrona skärgård för att kunna vara med på mötet.
Samtidigt bestämdes mötet tidigt under våren med förhoppningen att lärare och rektorer kunde mötas inför terminen.
Men vi kanske ska hitta tiden att träffas några veckor in i terminen i framtiden.

Ett djupare samarbete?
Claes berättade om olika yrkeslinjer som möts på andra studieorter, ibland långt iväg och att det fungerar alldeles ypperligt.
Vårt problem är att, vill eleverna trots fördelar? Hur löser vi ekonomin? För eleverna buss/taxi för lärarna bil?

(Men det finns fördelar om vi kan utnyttja olika kunskaper hos de olika lärarna)

Fontini föreslog en gemensam arbetsmetod. Att en stor elevgrupp i Kalmar bjuder in elever från Emmaboda och Nybro för att lyssna
på lektionerna i Kalmar.
.
Mikael och Renee menade att tanken var god men att det var svårt för deras elever att ta emot kunskaper från så många elever samtidigt.

Det är givetvis svårt för Fontini som har så mycket större elevgrupper att undervisa.


Mikael o Renee berättade om ett gemensamt arbete.

Mikael visade ett grupparbete i samhällskunskap. Där man bjudit in en socialsekreterare i Nybro som arbetar med LSS, boende och olika former av hjälp i vardagen.
Kunskaperna från studiebesöket delade man med sig av och diskuterade med eleverna i Emmaboda. Som även berättade och visade arbeten som beskrev deras liv och stolthet

Det finns fördelar när två lärare och två elevgrupper möts. Det blir även kunskaper som möts konstaterade vi.
Monica berättade att i Kalmar/Mörbylånga (om jag förstod det rätt) används från denna termin bara IPAD för eleverna och man ser bara fördelar för eleverna.

Claes och Renee berättade om förberedelserna inför mötet med Sylvia Lindqvist vid Skolverket. Man kanske behöver en större lokal för att intresset för att delta är stort i de olika kommunerna.

Fotini berättade om Kooperativ inlärning som bygger på att en liten grupp elever arbetar tillsammans utifrån instruktioner som gör att både det egna och det gemensamma lärandet maximeras.


Tack för mötet Mikael Gadd den 22 augusti 2013 Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2013-08-13

Högre utbildning för studenter med utvecklingsstörning

Konferensdag i Gävle den 11 juni 2013. Föreläsare från USA,Irland och Australien. Hälsoinspiratörsprojektet anordnade dagen. PDF filer finns under Dokument. Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2013-07-04

Magisteruppsats under Dokument

Jag har lagt upp min magisteruppsats "Subjektspositioner spelar roll" under Dokument. Eva Lundgren Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2013-02-18

Nätverksträff i Jönköping 5 mars

... kl 13.
Tänkt program: delkurser, gysär 13, skolinspektionen.
Kontaktperson: Susanne Gustafsson Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2013-02-18

Nätverksträff

Nätverksträff 6 februari 2013

Närvarande: Monica Enberg (sammankallande), Catarina Franzén, Renée Johansson, Fotini Athanasiadi, Lenah Thuresson (rektor vid Axel Weüdellskolan) och Maria Vingevik.


Lena Thuresson, Axel Weüdels nya rektor presenterade sig och vi presenterade oss för henne.

Mikael Gadd skulle ha deltagit och berättat om sitt projekt “Delta”, men kunde inte medverka i mötet utan informationen skjuts till nästa nätverksmöte.

Monica Enberg visar oss hur hon använder iPads i sin undervisning och vi får tips om användbara appar.

Sista halvtimmen fick vi en visning av olika hjälpmedel som Teknikstödsprojektet hade med sig.


Nästa möte 10 april i Bergkvara hos Maria Vingevik


Minnesantecknare: Maria Vingevik


Inga kommentarer | Lämna en kommentar

2013-02-16

Sylvia Lindqvist - frågor och svar

Under DOKUMENT lägger vi frågor till och svar från Sylvia Lindqvist från en träff styrelsen hade med henne den 1 februari på Lärvux, Stockholm.
Det är en presentation som Sylvia hade med sig och minnesanteckningar som Ing-Marie gjorde under samtalets gång. 5 kommentarer | Lämna en kommentar

2013-01-29

Facebookgrupp

Olle Andrén o co på Särnät har skapat en Facebookgrupp när det gäller den nya gymnasiesärskolan.

Klicka här för att komma till sidan

Inga kommentarer | Lämna en kommentar

Mandelkonvalj Design