x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2017-03-05

Regeringen: En väl anpassad vuxenutbildning

En särskild utredare ska undersöka behovet av förändringar i
regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller
kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning
för vuxna (särvux).
Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Läs kommittédirektivet här
Regeringen: En väl anpassad vuxenutbildning

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design