x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2022-10-03

Lärare sökes:

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet söker kontakt med lärare inom Lärvux att intervjua.

Vi har på NC fått i uppdrag att undersöka hur lärare inom Komvux som särskild utbildning använder styrdokumenten med fokus på ämnet svenska som andraspråk.Vi söker lärare som stämmer in på denna beskrivning:

* Undervisar på Komvux som särskild utbildning
* Undervisar i svenska som andraspråk
* Är van att använda och reflektera över styrdokumenten
*Vill delta i ett digitalt samtal tillsammans med andra lärare

Om du vill delta i undersökningen kontakta Johanna Eriksson på: johanna.eriksson@su.se

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design