x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2021-04-27

Var med och påverka utformningen av de nya yrkespaketen!

Skolverket har fått i uppdrag att ta fram yrkespaket för elever i komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Nu bjuder vi in dig som är lärare i komvux som särskild utbildning att komma med förslag på vilka kurser dessa paket skulle kunna innehålla och hur långa de borde vara!

Mejla dina förslag till denna adress!

yrkespaketikomvuxsomsarskildutbildning@skolverket.seLäs mer om komvux som särskild utbildning

https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/komvux-for-starkt-kompetensforsorjning#h-ForandringargallandekomvuxsomsarskildutbildningsarvuxSkolverket: Komvux som särskild utbildning

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design