x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2016-06-02

Uppsats av Magnus Österberg

IKT spelar roll
-Hur vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning använder IKT ur ett empowermentperspektiv

Ni finner uppsatsen under Rubriken Forskning

Kommentarer

2016-06-02 14:30
Åsa Pettersson:


2016-06-02 14:30
Åsa Pettersson:


2016-06-08 15:18
Kerstin Ahlborg:Kommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design