x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2013-12-12

Nätverksträff i Borgholm

Minnesanteckningar från nätverksträff på Särvux i Borgholm 131204

Närvarande:
Renée, Monica, Mikael, Robin (SFI Borgholm), Christina (Rektor ÖG), Ingela

Monica visade lite nya appar som hon jobbar med och som vi kan ha glädje av. Det var:
Empatico
Snabba ord
Kors och tvärs (finns i tre varianter)
Planet animal
Bornholmslek
Book creator
Ordens magi
Claro Speak för att scanna och använda talsyntes
Photon som är till för att öppna Google Drive i Ipaden

Renée berättade att hennes kommun skaffat ett avtal med inläsningstjänst. Det kostar 52:-/elev och där finns mycket att välja bland.

Ett tips är Amis tjänst som är gratis att få genom tpb legimus.

Monica undrade om vi har ett intresse av en hel- eller halvdag som kompetensutbildning inom Lättläst. Monica ansöker om pengar för att anordna en sådan dag.

Nästa nätverksträff bestämdes till den 7 mars 2014 kl 13-15 hos Monica på AW i Kalmar. Vi försöker att få med samtliga rektorer till den dagen.

Undertecknad tipsade om en sida på internet som man kan ha mycket nytta av. Den heter learnify.se och man måste bli “godkänd lärare” där innan man får skapa sig ett konto. Det går inte med en studentadress eller någon kommersiell adress. När man blir “godkänd” kan man se en liten film om hur man använder sidan, sedan får man tillgång till massor av bra tips och lektionsmaterial som man kan använda.

Ingela Svensson

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design