x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2021-04-27

Remissen för den förenklade betygsskalan

Remissen för den förenklade betygsskalan finns också ute nu.

Skolverket behöver ha in eventuella synpunkter på förslaget senast den 20 maj 2021.

Den 1 januari 2022 kommer en ny förenklad betygsskala att införas på vissa skolformsdelar inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Det handlar om komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning (särvux) på grundläggande nivå, samt svenska för invandrare (sfi).

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2021-04-20-remiss-forslag-till-forenklad-betygsskala-inom-kommunal-vuxenutbildning-

Skolverket: Remissen för den förenklade betygsskalan

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design