x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2017-03-08

Fokusgrupp: digital kompetens.

Undervisar du inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och vill delta i en fokusgrupp kring området digital kompetens i kursplanerna och vuxna elevers behov av digital kompetens? Skicka i så fall in din intresseanmälan till Skolverket!

Skolverkets inbjudan hittar du här.

Kommentarer

2017-03-09 06:30
Ingegerd Sperber:


2017-03-09 16:08
Maria Resenius:
Förstelärare inom IKT
Mailadress: mare01@uddevalla.se


Kommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design