x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2022-12-01

Lärare med erfarenhet av att undervisa i sva söks för samtal!

Lärare med erfarenhet av att undervisa i sva inom lärvux söks för samtal om kursplanen i sva grundläggande inom särskild utbildning för vuxna. Medarbetare inom Nationellt centrum för svenska som andraspråk behöver synpunkter och tankar om hur denna kursplan är skriven med hänsyn till målgruppen. Hur fungerar den? Vad behöver utvecklas? De behöver inga kursplaneexpterter, men tankar och synpunkter från undervisande lärare.


Skriv till: aina.bigestans@su.se så tar hon kontakt med dig och ger några förslag på tider. Det handlar om ett samtal på ca 45 minuter via zoom.

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design