x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2020-10-26

Medlemsbrev oktober 2020

Styrelsen för år 2020-2021

Ordförande: Ing-Marie Boström Svensson
Kontaktombud: Västernorrland, Jämtland och Gävleborg

Kassör: Helen Borell

Ordinarie ledamot och Sekreterare: Louise Berg
Kontaktombud: Skåne och Blekinge

Ordinarieledamot och webbansvarig: Elisabet Arvidsson
Kontaktombud: Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Dalarna och Västmanland

Ordinarie ledamot: Kristina Flinck Holmqvist
Kontaktombud: Uppsala, Södermanland, Östergötland, Stockholm och Örebro

Suppleant: Mikael Gadd
Kontaktombud: Kalmar, Gotland och Kronoberg

Suppleant: Ulf Forsberg
Kontaktombud: Halland, Västra Götaland och Jönköping

Har du några frågor eller något du/ni vill att styrelsen tar upp, kontakta ditt ombud.
Vi kommer att ha styrelsemöte över Webben i januari och förhoppningsvis en fysisk träff i maj/juni.
Mellan mötena för vi dialog via mail.

Just nu arbetar Skolverket med justering av betygskriterierna för de grundläggande kurserna eftersom betygsskalan kommer att ändras. De tre kurserna på träningsskolenivå kommer inte att förändras.

Hur har det påverkat er efter beslutet att Lärvux inte är en egen skolform utan tillhör Komvux? Är det bättre eller sämre eller ingen skillnad? Hör gärna av er och dela med er av era erfarenheter.

Är det några Lärvux som har SFI-undervisning för nyanlända elever med funktionsnedsättning? Hör av er och dela med er av era erfarenheter.

Vi i styrelsen önskar er alla en skön och innehållsrik höst.

GM
Kristina Flinck Holmqvist

Kommentarer

2020-10-26 15:08
elisabeth nordmark:
Hej!
Vi på Lärvux i Sala har en elev som också har SFI-undervisning.
SFI-lärare och rektor kan vi uppleva som att de tycker att vi ska vara ett stöd för SFI-undervisningen. Vi är tydliga med att hen läser grundläggande Komvux som särskild utbildning SVA-kursen.
Vi får inte bli en stödverksamhet utan det är Lärvux kurser som gäller! Elisabeth Nordmark

2020-10-27 08:16
Helen Lehner:
På Lärvux i Växjö har jag en grupp med fyra elever som läser "SFI". Då kursen SFI inte finns har vi skrivit in dem på svenska som andraspråk. Jag använder mig mycket av PowerPoints med symboler ifrån SymWriter. I mina PowerPoints har jag genomgångar och övningar. Övningarna gör vi gemensamt först och sedan får de göra uppgifterna på egen hand. Om vi ska läsa en text brukar jag lektionen innan ge eleverna de nya orden som översättningsuppgift till sitt modersmål. För att de ska få rätt översättning brukar jag sätta en SymWriter bild bredvid ordet så att de vet vilken betydelse ordet ska ha. Sedan kör jag väldigt mycket med repetition under genomgångarna och arbetar med samma moment flera lektioner i rad tills jag upptäcker att det sitter. Först därefter lämnar vi momentet. Detta upplägg har funkat bra än så länge. Eleverna kunde endast enstaka ord när de började för två månader sedan, men har redan utvecklats en hel del. De har för närvarande en lektion a två timmar varje vecka, men vi har funderingar på att höra om de vill ha ytterligare en lektion varje vecka nästa termin för att ge dem möjlighet att lära sig svenskan snabbare.

2020-10-27 13:23
Mikael Gadd:
Mikael Gadd
Jag har under VT o HT 2020 haft en elev som har gått A kursen på SFI och börjat på B kursen. Det har tagit lång tid p.g.a. en hjärnskada och han har haft svårt att vara i en grupp med elever och att kunna koncentrera sig någon längre tid.
Det tog ett tag för honom att acceptera att han behövde stöd och en annan form av undervisning.
Men efter en tid började vi lektionerna/B kursen med långa samtal på svenska/engelska men mer och mer på endast svenska. Sen började jag sticka in olika skriftliga uppgifter, så det blev samtal, skriftliga uppgifter + att vi läste texter för två personer.
Men mitt i alltihop kom "Corona" vilket gjorde att vi började skicka uppgifter via telefon och Ipad + samtal varje vecka mellan varandra. Det gick över förväntan.
Men när vi öppnade skolan i höstas så var det svårt för honom att börja med lektioner i skolan igen.
Nu flyttar han till en annan kommun så jag får önska honom lycka till!
Ska tilläga att jag vägledes av en SFI lärare så det blev en början på en bra samverkan mellan SFI och Lärvux, hoppas på en fortsättning...Kommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design