x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2021-03-15

Inbjudan till samråd om svenskämnena

Skolverket vill därför bjuda in dig som undervisar i svenska i samtliga skolformsdelar inom komvux för att ta del av hur du tänker kring möjligheter och utmaningar med ämnena.

Innehåll och upplägg

· Gemensam introduktion om uppdraget

· Gruppdiskussioner


Efter anmälan skickas en möteslänk samt underlag med frågeställningar inför samrådet.Datum: 17 mars 2021 Tid: kl. 15.00 – 16.30

Målgrupp: lärare i särvux på grundläggande och gymnasial nivå

Plats: Digitalt samråd via Microsoft teamsDet är ett begränsat antal platser till samrådet.

För anmälan: Ange deltagares namn, undervisningsämnen, e-postadress och samrådsdatum och tid. Skicka anmälan till kursplanervux@skolverket.se.

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design