x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-10-19

Föreläsningsunderlag från Örebro

Nu har föreläsningsunderlagen från Rikskonferensen i Örebro kommit.
Du kan läsa dem under rubriken Rikskonferenser på vår hemsida.

Kommentarer

2019-01-23 14:00
Elisabeth Sundin:
Jag kan idag inte se något nyare än 2011 år konferensmaterial. Vad har hänt?


Kommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design