x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2015-10-06

Digital Lärplattform

Dela med dig?!
Vi har tagit fram en digital kollegial lärplattform
på Google Drive för oss som jobbar inom särskild
utbildning för vuxna. Är du intresserad av att
dela med dig/ta del av innehållet?
Anmäl ditt intresse genom att fylla i enkäten på:
http://goo.gl/forms/4MqKyyiODy

Kommentarer

2015-10-08 10:22
maria oscarsson:
Jag kommer inte in på den digitala lär plattformen ovan.
Jag skulle gärna vilja vara med.
Email adress
moscarsson
Maria


2015-10-08 07:53
Ann-Sofie Ludvigsson:
Jag fyllde i formuläret på mässan. Ser fram emot fortsättningen.

2015-10-27 20:00
Anita Lundin:
Jag klarar det inte heller, kontaktar vidare.

2015-10-28 12:14
Isabel Brazete:
Även jag har fyllt i formuläret, men kommer inte in!


2015-11-06 13:59
Pia Wåhlin:
Jag har fyllt i formuläret men kommer inte in!


Kommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design