x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2017-04-06

Medlemsinformation från styrelsen

Kalmar 20170406

Hej alla Lärvuxpedagoger!

När vi hade vårt senaste styrelsemöte den 26-27 januari så beslutade vi att med jämna mellanrum informera er vad som händer inom vår verksamhet.

Den 26 januari träffade vi Mona Siösteen från Skolverket. Vi fick tillfälle att bl.a diskutera:

* ”Lagar som krockar”, i det här fallet Skollagen och LSS. Det finns elever som mister sin dagersättning när de går på Lärvux. Detta kommer vi i styrelsen att titta närmare på.

* Vad händer med betygssättningen efter 2018? Här kan ni läsa om detta…..

http://chefochledarskap.se/lathund-vem-far-satta-betyg/

* SFI och utvecklingsstörning:

I förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, 2 kap. 14 § finns följande skrivning:
För elever med utvecklingsstörning får nödvändiga avvikelser göras från kursplanen för
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
Läs förordningen om ni är intresserade av vad som gäller.

*Mona tipsade om Skolverkets förslag till nationell IT- strategi för skola och förskola. Om detta kan ni läsa på: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3621

Om ni har några tankar, synpunkter eller frågor kontakta någon av oss i styrelsen så tar vi upp detta på nästa möte som vi har 15- 16 juni.


Hoppas att ni alla får en skön och trivsam vår!

Hälsningar från Lärvuxpedagogernas styrelse gm Monica

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design