x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2024-04-24

Medlemsbrev

Hej medlemmar,
i styrelsen har vi för tillfället täta kontakter med SPSM för att få ihop en gemensam digital konferens till hösten.
Vi kommer ut med mer information kring detta så fort vi kan då vi vet att många undrar.
Vi kommer också som vanligt att ha föreningens årsmöte under hösten.
Vi vill därför påminna om att eventuella motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast den 1 juni.

Styrelsen genom Daniel

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design