x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2017-10-26

Konferens för våra studie- och-yrkesvägledare

Syftet med konferensen är att stärka kunskapen om övergångar mellan de olika skolformerna. Dagarna innehåller även föreläsningar, lärande exempel och utbyte av erfarenheter.
Skolverket bekostar vid behov resa och uppehälle.

www.skolverket.se/kalender/oka-kunskapen-om-overgangar-mellan-sarskolans-samtliga-skolformer-1.264388">Övergångar mellan särskolans samtliga skolformer

Kommentarer

2017-10-27 08:54
Jenny Olsson:
Länken fungerar inte.


Kommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design