x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2019-05-27

Medlemsbrev juni 2019

Just hemkommen från styrelsemöte i Stockholm. Vi har hört av flera Lärvux ute i landet att det läggs stora sparbeting på vuxenutbildningen. Är du/ni drabbade? Minskar elevantalet i din kommun? Får du/ni inte åka på Riksföreningen lärvuxpedagogernas konferens (årets bästa fortbildningsmöjlighet) p.g.a. besparingsskäl? Hör av er till oss och berätta hur ni har det i din kommun.

Årets konferens i Uppsala under temat ”Nya möjligheter”. Här kommer du få inspiration och nyheter om Särskild utbildning för vuxna. Mer om program och anmälan finns att läsa på vår hemsida. www.larvuxpedagogerna.se

Riksföreningen Lärvuxpedagogernas Årsmöte är den 18 september kl. 16.00 i Uppsala, Konsert och kongress.

Som medlem i föreningen får du inte bara åka billigare till konferensen. Du får också tillgång till mycket information och nyheter på hemsidan som rör Lärvux verksamhetsområde.
Verksamhetsåret för Riksföreningen lärvuxpedagogerna är mellan 1/7 och 30/6. Det innebär att det är dags att betala medlemsavgiften för 2019-20. Betala 200 :- på pg.nr. 448 83 91-6.
Vårt organisationsnr. är 855 100-0469.
Behöver du en faktura, maila till helen.borell@varmdo.se.
Kontrollera dina medlemsuppgifter så att de stämmer, det kan du göra på hemsidan www.larvuxpedagogerna.se

Nätverksträffar för medlemmar finns det bidrag att söka hos föreningen, ansökningsblankett med villkor finns på hemsidan.

Det finns också stipendium att söka för medlemmar. Information och ansökningsblankett finns på hemsidan.

Om du som är medlem skrivit en uppsats och vill publicera den på föreningens hemsida, hjälper du till att sprida kunskap som verkligen berör vår verksamhet.

Styrelsen
Gm Kristina Flinck Holmqvist, Motala


Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design