x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2020-08-31

Att utforma en meningsfull studiesituation för vuxna i behov av

En studie om hur speciallärare,
specialpedagoger och lärare beskriver
arbetet vid Komvux och Lärvux

Helena Hedman och Anette Ström
Forskning

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design