x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-12-07

Remissvar komvuxutredningen

Hej!
Nu finns Riksföreningen Lärvuxpedagogernas yttrande om Komvuxutredningen att läsa under rubriken "Rapporter"
på vår hemsida.

Vänligen Styrelsen

Kommentarer

2018-12-14 08:16
Marie Holmgren:
ballongen


Kommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design