x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2013-02-16

Sylvia Lindqvist - frågor och svar

Under DOKUMENT lägger vi frågor till och svar från Sylvia Lindqvist från en träff styrelsen hade med henne den 1 februari på Lärvux, Stockholm.
Det är en presentation som Sylvia hade med sig och minnesanteckningar som Ing-Marie gjorde under samtalets gång.

Kommentarer

2013-02-20 13:09
barbro boger:
Hej! När får vi i västra Sverige info om särvux på gymnasial nivå? När är kursplanerna klara? Vad motsvarar verksamhetspoängen i timmar?
Hälsningar Barbro Boger, särvux i Ulricehamn

2013-03-14 13:49
Ing-Marie Boström Svensson:
Hej Barbro!
På skolverkets hemsida finns program och tider för kommande semenarier kring särskild utb.för vuxna. Kursplanerna skall vara klara i juli 2013. Tyvärr finns inget entydigt svar hur mycket en VP är i tid. Ta gärna upp det på semenariet.
mvh Ing-Marie

2013-04-24 22:17
anita lundin:
Jag mailade en fråga om poäng när det gäller orienteringskurser till Sylvia, hon svarade så här den 28 februari:
Från och med årsskiftet finns en ändring i förordningen om vuxenutbildning 2 kap 2 § som anger vad en verksamhetspoäng motsvarar i tid för eleven:
20 vp beräknas för en veckas heltidsstudier.
Sedan får man räkna om i vilken grad eleven läser: heltid, halvtid, kvartstid eller något annat.

2013-04-29 13:58
Kristina Flinck Holmqvist:
Det är inte tiden för inlärningen som poängen mäter utan kunskapsinhämtningen. En kurs på 100 poäng ska du hinna arbeta med alla kursens mål. Gör du en delkurs får du välja några mål och sätta t.ex 50 poäng på det. Tiden det tar (antalet veckor) beror på hur du lägger upp kursen och hur eleverna svarar på det.

2013-06-05 09:18
Ingrid Magnusson:
Jag arbetar på särvux har inte arbetat så länge inom området. Jag blir inte klok på två saker de nya kursplanerna från vilket datum år ska de gälla för särvux elever både grund och gymnasial nivå. Kan man fortsättningsvis ha en datorkurs inom särvux eller hur kan man lägga upp det annars ingår det som en delkurs i ett annat ämne?


Kommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design