x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-02-28

Medlemsbrev februari 2018

Medlemsbrev februari 2018

Hej alla medlemmar!

Sen sist ni hörde från oss i styrelsen har vi haft styrelsemöte i Stockholm. Där knöt vi ihop säcken vad det gäller konferensen i Gävle samtidigt som vi planerade för kommande konferens i Örebro. Vi träffade Eva Forsell från Skolverket, som bl. a ansvarar för Särskild utbildning för vuxna och Mona Sjöösten som arbetar med Vuxutredningen på Utbildningsdepartementet. Vi fick tillfälle att ställa frågor men också diskutera framtid för vår utbildning. Vi ställde en fråga om hur länge dispensen för specialpedagoger utan lärarlegitimation gäller. Monas svar var att de jobbar med frågan. I veckan kom ett pressmeddelande angående legitimation från utbildningsdepartementet som lyder:

”Vidare föreslår regeringen en förlängning av den tid som ska gälla för övergångsbestämmelserna om undantag från krav på legitimation och behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg. Förslaget berör grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna, och innebär en förlängning till utgången av juni 2021. Mot bakgrund av hur behörighetsläget ser ut anser regeringen att det är viktigt att de som är verksamma i dessa skolformer och har lång erfarenhet får fortsätta undervisa, även om de inte är behöriga.”

Detta är ju än så länge ett förslag men bra att något händer i frågan.

Vad som glädjer oss är att det händer mycket ute i våra verksamheter:

16 april har XYZ län nätverksträff i Kramfors
17 april ordnas det en fortbildningsdag i Alvesta
15 maj är det Regionkonferens i Malmö

Om dessa träffar kan ni läsa mer om på hemsidan.

Ps. Du är väl medlem i Riksföreningen Lärvuxpedagogerna? Om inte- läs föregående medlemsbrev om hur du kan bli medlem.

Vänliga hälsningar från
Riksföreningen Lärvuxpedagogernas styrelse
gm Monica Enberg


Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design