x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-10-22

Medlemsbrev oktober 2018

Nu är det höst och årets Rikskonferens i Örebro med temat ”Samverkan med allas rätt till utbildning” är avklarad. Vi fick mycket inspiration och information om hur man kan, bör och ska arbeta inom Lärvux.
Nästa års konferens blir i Uppsala under temat ”Nya möjligheter”.
Material från föreläsningarna på årets konferensen ligger på hemsidan att ta del av.

På föreningens årsmöte blev sittande styrelse omvald. Läs mer på hemsidan, ”Årsmötets protokoll”. Vi i styrelsen vill passa på att tacka för förtroendet. För att vi ska kunna göra ett bra jobb vill vi gärna ha synpunkter och idéer från er vad som ni tycker är viktiga frågor för oss att arbeta med. Det är mycket på gång inom Lärvux genom Komvuxutredningen ”En andra och en annan chans”. Föreningen kommer att lämna ett remissvar, så har ni synpunkter maila någon av oss i styrelsen.

Verksamhetsåret för lärvuxpedagogerna är mellan 1/7 och 30/6. Det innebär att det är dags att betala avgiften för 2019. Betala 200 :- på pg.nr. 448 83 91-6. Vårt organisations nr är 855 100-0469.
Behöver du en faktura, maila till helen.borell@varmdo.se.
Kontrollera gärna dina medlemsuppgifter så att de stämmer, det kan du göra på hemsidan www.larvuxpedagogerna.se

För nätverksträffar finns bidrag att söka hos föreningen, ansökningsblankett med villkor finns på hemsidan.

Det finns också stipendium att söka för medlemmar. Information och ansökningsblankett finns på hemsidan.

Om du som är medlem skrivit en uppsats och vill publicera den på föreningens hemsida, hjälper du till att sprida kunskap som verkligen berör vår verksamhet.

Styrelsen
Gm Kristina Flinck Holmqvist, Motala

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design