x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2023-02-02

Medlemsbrev februari

Styrelsen har haft sitt första styrelsemöte för 2023 och de frågor som vi jobbar lite extra med just nu är planering inför kommande konferenser och vår hemsida.

Sedan har vi har ett tips att ge, Stockholms universitet genomför Specialpedagogikens dag online den 8 mars, 09:00-15:15. Tema: Förutsättningar för lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning.


Jag som skriver detta brev heter Elisabet Arvidsson och är föreningens nya kassör sedan hösten 2022. Jag har gått igenom anmälningslistorna från konferensen i Motala och det finns några som anmält sig som medlem men glömt att betala medlemsavgiften för i år (juli 22 - juni 23). Det är lätt att glömma eftersom vi inte skickar räkningar automatiskt till medlemmar eller kommunen. Du måste själv aktivt betala varje år. Om du inte har betalat men fortfarande vill vara medlem så finns de olika betalningsalternativen på vår hemsida under den blå knappen, Bli medlem! Har du frågor om ditt medlemskap kan du kontakta ditt kontaktombud. Om du har frågor kring din betalning kan du kontakta mig direkt. Alla kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida.

Nästa styrelsemöte kommer att vara i Stockholm den 23–24 mars. Vi kommer också att ha en träff med Skolverket och SPSM. Har du frågor som du vill att styrelsen ska ta upp så kontakta någon av oss.

Hoppas ni alla har det bra och får börja njuta av vårsolen snart!

Styrelsen genom Elisabet ArvidssonStockholms universitet - Specialpedagogikens dag 2023
Riksföreningen Lärvuxpedagogernas hemsida

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design