x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-03-13

Nätverksträff i Kalmar

Nätverksträff på Axel Weüdelskolan i Kalmar 7 mars 2018.
Närvarande: 
Mikael och Gunilla Nybro, Ulrika och Claes Emmaboda, Louise Torsås, Eva, Monica och Rickard Kalmar.
¤ Monica och Eva hade lagt fram lite nytt material som vi fick ta del av.
¤ Vi började vid fikabordet och det som först togs upp var de nyanlända. Var finns de som ev. ska vara på Lärvux? Vi har några få, men var är de andra? Hur kan vi fånga upp dem? Kan vara svårt att veta om svårigheter beror på språket eller inte. De har rätt att gå på SFI. Kalmar har en tanke och det är att det ska ”byggas broar” mellan SFI-Lärvux-Grundläggande vux. Claes har samma tanke om detta i Emmaboda. Där ligger just nu ett hinder för detta och det är att verksamheterna inte ligger under samma tak. I Kalmar är det så redan. Under diskussionen kommer det fram att de flesta vill ha ett samarbete. Det skulle vara en fördel för alla inblandade. Eleverna på Lärvux får bl a visa att de kan ha starkare sidor än andra. Man hjälper varandra.
¤ Vi går sedan laget runt för att berätta vad vi gör på våra skolor. Eleverna i Kalmar och Torsås har mailkontakter och de träffas även live. Sedan gled vi in på digitaliseringen och Eva visade en gratis prova-på-kurs på Av-media. Den ska handla om programmering. Hon ska kolla upp om vi i nätverksgruppen kan få någon gemensam dag/timmar för detta. Mikael berättar att han gått skolverkets programmeringskurs som efter ett tag blev jättekul.
¤ Rickard ställde frågan hur vi alla gör med digitaliseringen. Nu när vi måste erbjuda eleverna detta. Kalmar jobbar flitigt med detta och har bl a köpt in en portabel smartboard. Monica berättar att alla hennes elever jobbar med paddor och att hon använder smartboarden nästan jämt. Claes informerar om en bra dag i Karlshamn med gymnasieelever. Där fick de prova på programmering, micro-bit. Ett material som BBC tagit fram. Mikael använder också smartboarden och då ofta kollektivt. Eleverna skriver berättelser tillsammans. Detta med smartboard har visat sig vara positivt då flera blyga elever har vågat komma fram och prata/agera framför de andra eleverna. 
I Kalmar har man sökt pengar till en digital kateder och fått det till ett av klassrummen.
¤ Vi avslutar med att Monica visar hur en lektion kan se ut med hjälp av smartboarden. Hon visar också nya appar. Appar att använda i praktiken. Det handlade om en app för de som inte har ett talat språk, om privatlivet där det bl a berör våra känslor och en annan om ekonomi.
¤ Vi bestämde att vi ska träffas i Emmaboda nästa gång. När det blir blev inte bestämt.
¤ Vi tackar så mycket för en givande eftermiddag i Kalmar och för gott fika.
Vid pennan Ulrika


Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design