x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2019-05-17

Nätverksträff i Nybro


Minnesanteckningar Nätverksträff:
Närvarande Gunilla Olausson Ulrika Andersson Louise Berg Mikael Gadd Monica Engberg
Johan Lerbacka Eva Karlsson

Louise demonstrerade ett enkelt och billigt programmeringsverktyg ”The Micro bit” Lätt att lära sig att använda i matematik- eller teknikundervisningen.

Mikael redogjorde för en artikel som handlade om en skola på Gotland där elever lär sig hur en stad är uppbyggd och fungerar genom ett gemensamt legobygge.

Diskussioner utifrån skolverkets åhörarkopior från konferensen i Vetlanda.
Frågeställningar som kom upp:
-Elever med särskolebakgrund som studerar på vuxenutbildningen.
-Vilka utbildningar kan vi erbjuda?
-Hur kan vi lösa det med praktik-lärlingsplatser?
-Hur fungerar det med aktivitetsstöd om eleven går ett ”vanligt” program?
-Flexkurser- orienteringskurser är det något för våra elever?
-Elever från Sfi som går på Särvux, elever på Särvux som läser på Sfi hur fungerar det?
-Ska vi kunna erbjuda eleverna yrkesutbildningar krävs samarbete mellan kommunerna.
-Studie-och yrkesvägledaren får en viktig roll i verksamheten.

Alla elever har individuella studieplaner som finns i Webbtjänsten Dexter.

Monica Engberg har genomfört en undersökning om måluppfyllelsen för eleverna ökar med hjälp av en mer pedagogisk användning av appen Notebook Undersökningen visar på att elevernas måluppfyllelse ökar när de använder appen Notebook. https://sites.google.com/ksgyf.se/fromgoodtogreat/notebook-i-l%C3%A4rvux

Användningen av ipads i undervisningen har inneburit en större variation vid inlärningen och ökad lust att lära.

Axel Weüdelskolan ansvarar för nästa nätverksträff.

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design