x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2020-09-09

Medlemsbrev September 2020

2020-09-09
Medlemsbrev september 2020
Till alla medlemmar i Riksföreningen Lärvuxpedagogerna
Hoppas allt är väl med er och att ni kunnat njuta av sommaren trots oroliga tider med pandemi och social distans. Här i Härnösand har vi på Lärvux arbetat hemifrån så gott vi har kunnat sedan i våras, med hjälp av datorer, mobiler och möten utomhus. Vi hoppas kunna komma igång med vanlig undervisning under denna månad. Eleverna ringer och vill börja så fort som möjligt och det känns väldigt positivt. Vi saknar dem mycket.
Vi hade styrelsemöte den 3 september via Skype även denna gång. En av punkterna var hur vi kan hålla vårt årsmöte digitalt. Ni som är betalande medlemmar kan anmäla ert intresse till elisabet.arvidsson@ornskoldsdvik.se om ni vill vara med. Ange aktuell mailadress. Därefter får ni en länk till plattformen Zoom cirka en vecka innan mötet. Datum för årsmötet är den 14 oktober klockan 16.00. Anmälan senast den 7 oktober.
Tyvärr kunde vi konstatera att vi har väldigt få betalande medlemmar. Orsaken till det tror vi kan vara att vi i år inte kan hålla någon konferens, på grund av Covid 19. Det gör att flera glömmer eller inte vill betala medlemsavgiften på 200 kronor. Den är vår enda inkomstkälla och om vi inte får några intäkter så kan vi bli tvungna att lägga ner föreningen. Det vore väldigt tråkigt. Det är inte enbart konferensen vi arbetar för. Vi stöttar våra nätverksträffar ekonomiskt, anordnar fortbildning, delar ut stipendier, är remissinstans till Skolverket, för en kontinuerlig dialog med Skolverket, driver våra frågor i möten med utbildningsdepartementet och på så sätt har vi möjlighet att påverka, driver hemsidan Lärvuxpedagogerna.se och inte minst ger föreningen oss Lärvuxpedagoger möjligheten att utbyta tankar och erfarenheter.
Det är viktigt tycker vi att sätta Komvux som särskild utbildning på kartan. Vi blir så lätt bortglömda eftersom vi är en förhållandevis liten verksamhet i Skolvärlden. Dessutom har eleverna ofta begränsade möjligheter att göra sina röster hörda och kräva sin rätt till utbildning. Här har vi en viktig roll.
Så vi ber er ödmjukt om att stötta föreningen genom att betala medlemsavgiften även detta år.
Med hopp om en ljus framtid för var och en men även tillsammans
Riksföreningen Lärvuxpedagogernas styrelse/ordförande Ing-Marie Boström Svensson

Medlemsavgift: 200 kronor
Pg.nr. 448 83 91-6
Swish 123 483 06 18

Kom ihåg att märka betalningen med namn och ort.

Vill du istället ha en faktura kontakta vår kassör:
Helen Borell, helen.borell@varmdo.se

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design