x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2017-10-10

Jessica Arvidsson, Doktorsavhandling

En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning.

Under rubriken Rapporter hittar ni denna avhandling. Den visar bland annat att 24% av alla som går ut gymnasiesärskolan varken har jobb eller studerar.
Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design