x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2020-04-24

Hej alla medlemmar!

Det är aldrig roligt att ställa in så vi ställer om…. Vi har fått lov att flytta rikskonferensen i Växjö från denna höst till den 13-14 oktober 2021. Mer information finns på vår hemsida!

Den inställda konferensen medför att vårt årsmöte inte kommer att genomförs i Växjö som planerat. Styrelsen håller på att titta på alternativa onlinelösningar så att alla som vill ska kunna vara med på årsmötet. Vi återkommer med instruktioner och datum kring detta senare.

Även om vi inte kan träffas fysiskt i olika regionala nätverk, på konferensen eller årsmötet så behöver vi varandra. Ditt medlemskap är ännu viktigare ett år som detta! Redan nu kan du betala för kommande år. Ett aktuellt medlemskap är när medlemsavgiften är betald för aktuellt år. Så vill du vara med under kommande höst och vår, betala in under våren 2020. Vid frågor eller faktura går det alltid att höra av sig till vår kassör Helen.

Vi kommer att genomföra ett styrelsemöte via Skype i mitten på maj. Har du som medlem några funderingar eller idéer hur föreningen kan vara aktiv och stötta er som medlemmar så får ni gärna höra av er.

Sköt om er alla och trevlig helg!
Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design