x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2022-08-22

Föreläsning på nätverksträff i Jönköping

Fredagen den 20/5 hade vi här på Lärvux i Jönköping en föreläsning där vi pratade psykisk ohälsa hos våra elever. Vi hade bjudit in länets övriga lärvuxpedagoger och Värnamo, Vaggeryd, Eksjö och Vetlanda var representerade utöver oss här i Jönköping. Föreläsare för dagen var Margareta Lunde-Martinsson, en duktig och lyhörd föreläsare vilket gjorde att vi, med vår lilla samling människor, lätt kunde få ut mycket av det som sas. Vi interagerade smidigt och fick därför en god dialog genom hela föreläsningen.

Psykisk ohälsa är något man oftast pratar alldeles för lite om i samhället i stort och ännu mindre i våra sammanhang. Fort är det gjort att man tänker att en elevs alla beteenden och måenden är relaterade till den intellektuella funktionsnedsättningen vilket inte kunde varit längre från sanningen. Många i vår målgrupp får depressioner och ångest utan att kanske kunna ha förmågan att förmedla vad det är som händer, vad de tänker eller något annat. Konsekvensen kan bli att många tvingas gå ganska länge innan de får rätt diagnos och behandling vilket är väldigt olyckligt. Att många inom sjukvården dessutom saknar kunskapen för hur det drabbar våra elever eller ännu värre kanske hyser en ovilja till att ta sig an dem som patienter underlättar givetvis inte det minsta. För hur gör man när man ska skilja ut något udda, som en depression kan vara, från något som redan är udda? Det kräver en stor portion kännedom om personen i fråga och därtill en ordentlig dos relation till samma människa för att man ska kunna se och förstå hur de mår i själen. Det här var saker som Margareta pratade om och som vi i åhörarskaran kom att fundera mycket kring både under och efter föreläsningen.

De symptom man behöver hålla koll på är om någon förändras över tid. Sover man mer eller mindre än vanligt, äter man mer eller mindre än vad man brukar, är man mer lättretlig och blir fortare irriterad, har humöret förändrats på annat sätt eller har man kanske tappat lusten för det man annars älskar och tycker så tycker så mycket om? Här är signaler man behöver hålla koll på särskilt med de som har svårt att uttrycka vad de känner oavsett om det handlar om bristande förståelse eller bristande verbalitet. Allt kanske heller inte alltid handlar om psykisk ohälsa men det är något man behöver hålla koll på så att man kan börja fundera över vad det är som orsakar förändringen. Det kan ju lika gärna handla om smärta av något slag. Apropå det så tog Margareta ett exempel på en kvinna utan verbal kommunikativ förmåga som fått ett förändrat beteende och där man efter ett tag förstod att det faktiskt handlade om fysisk smärta. Kvinnan kunde ligga i fosterställning och ha ont. Man påbörjade då ett arbete med att försöka ta reda på vad det kunde vara som orsakade detta och man kom att åka in akut till sjukvården vid ett flertal tillfällen. Till slut kunde man konstatera att hon faktiskt hade gallsten, men vid det laget hade hon varit dålig i ett års tid. Ett år! Tänk vilket psykiskt lidande för den kvinnan att tvingas gå igenom all den smärtan innan någon faktiskt både förstod och var villig att ta sig an hennes problematik.

Oavsett vad grunden till det förändrade beteendet är så är det viktigt att vi ser signalerna, reflekterar över dem (både själv och tillsammans med våra kollegor) och tar dem på allvar. Vi som bara träffar våra elever en eller två gånger i veckan kanske inte har alla pusselbitar eftersom vi ser dem förhållandevis lite, men vi kan fortfarande se skillnad på någons mående utifrån vår horisont och hur vi är van att se/möta dem. Den informationen är viktig och den kan vi förmedla vidare till den som behöver höra det. Vi i vår tur behöver kunskapen om den psykiska ohälsan och hur den visar sig så vi förstår vad det är vi ser och möter, oavsett vem vi möter, vän, kollega eller elev.

Att få ägna en dag åt detta så viktiga ämne som faktiskt är så stor del av vårt samhälle idag (40 % av alla sjukskrivningar) kändes både viktigt och lärorikt. Vi fick nya infallsvinklar och funderingar kring de beteenden och människor som vi möter till vardags. Vi kommer från och med nu att ta med det i vårt dagliga arbete med våra elever.

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design