x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2015-04-16

Fortbildningsdag i Emmaboda 20150415

Vi var 24 glada pedagoger som deltog i en fortbildningsdag i Emmaboda. Elisabeth Lindh föreläste om NPF. Hon har två flickor, nu vuxna, som har Aspergers syndrom. Efter föreläsningen diskuterade vi problematiken kring de elever som har NPF- diagnoser men även de som är i gråzonen.
Eftermiddagen ägnade vi åt erfarenhetsutbyte. Det finns ett stort behov av att få dela med sig och få till sig olika arbetssätt, diskutera betyg och bedömning mm.
Vi som anordnade dagen, Claes Petersson, Harald Petersson och Monica Enberg, var nöjda med dagen. Det kändes som att deltagarna också var det.

Bifogar Elisabeths tips på blogg och länk.

Vid tangenterna/ Monica

http://www.priobloggen.se
http://www.nspn.se

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design