x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-02-16

Nätverksträff XYZ län

Vi önskar Er välkomna till

Nätverksträff för
Särskild utbildning för vuxna, SUV, Särvux, Lärvux m.m.

Plats: Campus, Företagsvägen 2, Kramfors.

Tid: måndagen den 16 april 2018, kl. 09.30 – 15.30

Program:
09.30 – 10.00 Kaffe och smörgås
10.00 – 11.00 Föreläsning av
musikhandledarna
11.00 – 11.30 Information
Riksföreningen
Lärvuxpedagogerna/
Ing-Marie B Svensson
& Elisabet Arvidsson
11.30 – 13.00 Lunch på Kvinnotrappan
(bet själva)
13.00 – 14.15 Underhållning av våra
musikelever
14.15 – 15.30 Kaffe + kaka
Erfarenhetsutbyte/diskussioner

För vem: Dagen vänder sig till alla som är verksamma inom Lärvux, pedagoger, rektorer och SYV. Sprid gärna denna inbjudan vidare.
Anmälan: namn, ort och yrke, även specialkost..
O.s.a. gärna snarast men senast den 9 april till ingrid.nordlund@kramfors.se

Välkomna
önskar
Ingrid Nordlund och Anita Bergkvist-Bladh


Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design