x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-09-07

Komvuxutredningen är klar! Läs deras betänkande.


Dagens Nyheter.
www.dn.se/debatt/komvux-behover-utvecklas-for-nya-behov-i-samhallet/

Komvuxutredningens betänkande i helhet.
www.google.com/url?q=https://www.regeringen.se/4a57d7/contentassets/d2112ee65999452b937573e1c91bc9d9/en-andra-och-en-annan-chans-ett-komvux-i-tiden.pdf&sa=D&ust=1536317508279000&usg=AFQjCNFc9D5LDQlEnyQfyx-N29MJyNbj3w

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design