x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2020-02-14

Medlemsbrev Februari 2020

Medlemsbrev Februari 2020

2020 års Rikskonferens kommer att hållas i Växjö den 14-15 oktober. Det kommer att bli ett varierat och lärorikt program. Inbjudan kommer.

Medlemsavgiften för 2020-21. Ju fler medlemmar vi är ju större chans har vi att påverka. Avgiften är 200 :- och betalas in på pg.nr. 448 83 91-6. Vårt organisationsnummer är 855 100-0469.
Behöver du en faktura, maila till helen.borell@varmdo.se.

Kontrollera dina medlemsuppgifter så att de stämmer, det gör du på hemsidan www.larvuxpedagogerna.se
För medlemsavgiften får du tillgång till hemsidan, möjlighet att söka bidrag till Nätverksträffar, utvecklingsarbete samt läsa om nyheter, uppsatser och ställa frågor. Dessutom får du rabatt på konferensavgiften.

Nyheter På hemsidan finns länkar till Lagrådets remiss om förändringar inom Komvux och Särskild utbildning för vuxna. Bl.a. nya förslaget på betygsättning. Skolverket efterlyser synpunkter på kursplanerna på grundläggande nivå.

Styrelsemöte 24 januari via Skype Diskussion om: Hur ofta ska vi ha Rikskonferens? Lärvux som läggs ner. Elever på träningsskolenivå rätt till utbildning. Samarbete med SPSM för kompetensutveckling, nätverksträffar. Har du frågor, förslag eller annat du vill ta upp kontakta ditt ombud i styrelsen.

Styrelsen:
Ing-Marie Boström Svensson, Härnösand, Ordförande

Helen Borell, Värmdö, Kassör

Louise Berg, Torsås, Sekreterare, kontaktombud för Skåne, Blekinge

Elisabet Arvidsson, Örnsköldsvik, Ledamot, ansvarig för hemsidan, kontaktombud för Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Dalarna, Västmanland

Kristina Flinck Holmqvist, Motala, Ledamot, kontaktombud för Uppsala, Södermanland, Örebro, Östergötland, Stockholm

Ulf Forsberg, Vaggeryd, Suppleant kontaktombud för Halland och Västra Götaland

Mikael Gadd, Nybro, Suppleant kontaktombud för Kalmar, Jönköping, Gotland och Kronoberg.

MvH Styrelsen för Lärvuxpedagogerna
Gm Kristina Flinck Holmqvist, MotalaInga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design