x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-09-06

SYVI bjuder in till konferens/fortbildning

SYVI

Tillgänglighet, delaktighet och meningsfullhet
Datum: 17—18 oktober 2018

www.syvi.se/customer/upload/filemanager/files/Dokument/SYVI_2018/inbjudan_och_program.pdf

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design