x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2018-10-19

Föreläsningsunderlag från Örebro

Nu har föreläsningsunderlagen från Rikskonferensen i Örebro kommit.
Du kan läsa dem under rubriken Rikskonferenser på vår hemsida.

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design